- Arbeid viktig for et godt liv

Ved å vise til ”de sju psykiske helserettighetene” fremhevet professor emeritus Arne Holte viktigheten av arbeid da han nylig holdt foredrag for nesten 70 personer i Mo i Rana.

Leif-Ole Arntzen
Publisert 15.05.2017
Arne Holte
Arne Holte, professor emeritus, holdt et langt innlegg under kaph sin fagdag i Mo i Rana.

- Det er mange kilder til god psykisk helse og et godt liv. Arbeid er en våre viktigste kilder til et godt liv, sa Holte som lanserte sine sju punkter i en plan for å bygge god psykisk helse i befolkningen i Norge.

Holte presiserte at et er ikke sju rettigheter i juridisk forstand, men sju rettigheter i psykologisk forstand: identitet og selvrespekt, meningen med livet, mestring, tilhørighet, trygghet, deltakelse og fellesskap.

I sin presentasjon gjorde Arne Holte bruk av bilder og dialog mellom statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen for å få frem sitt budskap om at hvis man jobber systematisk med helseforebygging vil man forebygge psykiske lidelser allerede fra tidlig barneår.

Holte hadde lagt snakkebobler til Solberg og Jensen, der de satt på Stortinget og diskuterte. Og da Jensen spurte Solberg om hvorfor arbeid er så viktig for folks helse, begynte Solberg på en liten medarbeidersamtale som startet slik:
Jensen: hvorfor er det så viktig for den psykiske helsen å være i arbeid?
Solberg: hva er det som gir deg en følelse av identitet og selvfølelse?
Jensen: det er jobben min, som finansminister. Jeg er formann i FrP. Det er med på å gi meg en god selvfølelse og identitet.
Solberg: Nettopp, Siv! Jobben din er ikke den eneste, men likevel en av de viktigste kildene dine til følelse av identitet og selvrespekt.
Jensen: Jo, jeg må nok si at jobben fyller livet mitt med mening. Følelsen av å mestre.

Og sånn hold de på til Siv Jensen, ved hjelp av Erna Solbergs kommentarer, kom til konklusjonen at arbeid er svært viktig for den psykiske helsen.

I sitt tre timer lange foredrag dro Arne Holte også inn andre vesentlige faktorer som påvirker psyken. For eksempel er gjeldsproblemer en viktig årsak til helseproblemer. Gjeldsproblemer kan gi to til tre ganger høyere sannsynlighet for depresjoner.

- Det ser ut til at redselen for ikke å kunne gjøre opp for seg slår ut i psykiske helseproblemer. Derfor er det viktig å legge en plan for å håndtere gjelden. Aktiv gjeldsrådgivning kan redusere psykiske lidelser også, forklarte Holte, som også utstyrte arbeidsminister Anniken Hauglie med snakkeboble i sin presentasjon:
- Men hva skal vi prioritere?
Solberg: det aller viktigste er å holde folk i arbeid. Det gir vanlig inntekt, følelse av felleskap som gjør det mulig for barn og voksne å delta i samfunnet, og det gir et verdig liv.

Psykiske lidelser koster Norge 185 milliarder i året.
- Det er like vanlig med psykiske lidelser som influensa, og vi må være like åpen om psykiske lidelser som vi er med influensa, sa Holte.

Arne Holte trakk frem individuell jobbstøtte som en måte å hjelpe mennesker med psykiske lidelser til et godt liv.
- Har vi falt helt ut er arbeid på grunn av psykisk lidelse, er det arbeid med bistand, for eksempel IPS, som kan være løsningen.

Fagdagen ble direktestrømmet.
Her kan du se del en av fagdagen. Det er noe dårlig lyd i begynnelsen av denne strømmen.