Flere kurs for pasienter med artrose

Utover våren arrangeres det artrosekurs for pasienter med artrose i hofte og kne. – Dessverre er det en del henvisninger som ikke kommer til riktig plass, når pasientene henvises til kurs av sine fastleger.

Ida Kristin Dølmo, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 09.03.2021
Sist oppdatert 19.09.2023
Tre voksne menn står å ser i kamera

Brukerrepresentant Edgar Wammervold og fysioterapeutene Trond Haave og Sigurd Sivertsen ved Nordlandssykehuset. (Foto: Lærings- og mestringssenteret)

Det sier fysioterapeut Trond Haave ved Nordlandssykehuset.

- Fastlegene kan bli flinkere til å bruke riktig henvisningsadresse som ligger i kursomtalen på våre nettsider, sier Haave. 

Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ) til tjenestetypen "Fysioterapi" og merkes med tittelen "Artroseskole". 


- Kursarrangørene mottar også en del henvisninger av pasienter som ikke innfrir kriteriene eller er aktuelle for dette tilbudet. Tilbudet er primært rettet mot pasienter som har artrose i en tidlig fase, sier spesialfysioterapeut Sigurd Sivertsen ved Nordlandssykehuset. 

En del av de som henvises har langtkommet artrose og står allerede i operasjonskø for artrosen sin. 

Noen har artrose som en del av alvorlig komorbiditet, og for enkelte av disse kan kurs- og treningsopplegget bli for krevende i deres sammensatte sykdomsbilde, sier Sivertsen.