Behandling

Vannhode (hydrocefalus) hos barn

Ved mistanke om hydrocefalus, måles hjernetrykket og hjernetrykksbølgen din gjennom et døgn. Bekreftes det at du har hydrocefalus, blir du tilbudt anleggelse av shunt. Dette gjøres ofte under det samme sykehusoppholdet.

Behandling med shuntoperasjon gjennomføres fordi vansker med sirkulasjonen og/eller oppsugingen av hjerne-/ryggmargsvæsken (cerebrospinalvæsken - CSF) gir deg alvorlige til livstruende symptomer. Ved å få hjelp med drenasje av CSF blir du symptomfri.

Før

Utredning for hydrocefalus

Det opereres inn en trykkmåler som plasseres i hjernevevet i pannelappen. Inngrepet gjøres i lokalbedøvelse, ved at det bores et lite hull i kraniet hvor en tynn, liten trykkmåler føres 1-2 cm inn i hjernevevet. Etter at hudsnittet er sydd igjen ligger du på en overvåkningsstue til neste dag, mens hjernetrykket og hjernetrykksbølgen registreres kontinuerlig.

Undersøkelsen kan suppleres ved å drenere ut ca 10 ml hjernevæske pr time gjennom et rør i ryggen, eller ved at det settes inn kunstig hjernevæske gjennom røret i ryggen.

Under

Behandling av hydrocefalus

I en del tilfeller holder det med å lage en ny drenasjevei fra ett av hulrommene i hjernen og til forsiden av hjernestammen.

Operasjonen gjøres i narkose. Det bores et lite hull i kraniet og gjennom dette føres et rør ned til det aktuelle hulrommet. Gjennom røret føres så små instrumenter som styres via bilder på en skjerm. Med kikkehulls-teknikk lages en liten åpning fra hulrommet og ned foran hjernestammen. Du vekkes så fort operasjonen er ferdig.

Den vanligste operasjonen er å anlegge et rørsytem fra ett av hulrommene i hjernen og ned til bukhulen. Operasjonen gjøres i narkose. Det bores et lite hull i kraniet i panneregionen og et tynt rør føres inn til et av hulrommene i hjernen.

Via en kopling med en regulerbar motstand føres så hjernevæsken videre gjennom et nytt rør som anlegges under huden fra hodet og ned til bukhulen. Du vekkes igjen så snart operasjonen er over. Den regulerbare motstanden i systemet gjør at mengde drenert hjernevæske kan endres etter ønske.

Gjør det vondt?

Det er forbundet med lite smerte å få operert inn en trykkmåler eller å få laget en åpning fra ett av hulrommene og ned til forsiden av hjernestammen. Ved vanlig shuntkirurgi er hovedplagene smerter i buken de første dagene etter operasjonen.

Etter

Du skal holde sengen de første timene etter shuntoperasjonen. Du kan reise hjem eller til annet sykehus 1-2 dager etter inngrepet.

Hjemme igjen

Du kan være symptomfrie kort tid etter operasjonen, og du kan raskt leve som før operasjonen.

Oppfølging

  • Ved hydrocefalus uten bakenforliggende årsak kontrolleres du ved nevrologisk avdeling på ditt lokale sykehus.
  • Ved symptomer på ikke-fungerende shunt tas du inn til Nevrokirurgisk avdeling ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.
  • Ved hydrocefalus sekundært til annen nevrokirurgisk sykdom (aneurysmblødning, hjerneblødning, svulst) kontrolleres pasientene ved denne avdelingen.

Vær oppmerksom

Det er et begrenset ubehag etter operasjonen. Omtrent 5% av pasientene får infeksjon i shuntsystemet sitt. De må da ofte opereres på nytt.

Kontakt

Bodø, sentrum Barneklinikken

Kontakt Barneklinikken

Oppmøtested

Nærmere kontaktinformasjon finner du under besøksadressene.
En bygning med et skilt på forsiden

Bodø, sentrum

Parkveien 95

8005 Bodø

En stor bygning med parkeringsplass

Lofoten, Gravdal

Sykehusbakken 23

8372 Gravdal

En gate med biler og bygninger langs den

Vesterålen, Stokmarknes

Ivar Bergsmoes gate 3

8450 Stokmarknes

Transport

Klikk på bildet for stor​​ versjon o​​​g forklaringer.​

Kart over bygninger og vei

​​​

 

Praktisk informasjon

Vis hensyn når du tar bilder, filmer eller gjør lydopptak når du er på sykehuset eller ved et av våre behandlingssteder. ​Pasienter og pårørende som filmes eller fotograferes skal gi sitt samtykke. Det er ulovlig å spre bilder, lydopptak eller film av medpasienter og ansatte uten samtykke.  

Helsepersonell har taushetsplikt. Det betyr at de har plikt til å aktivt hindre at andre får kjennskap til opplysninger om pasienten de har ansvar for. Respekter derfor hvis de ber deg om å slutte å fotografere eller filme.  

PS! Hvis du ønsker å slette noe du har lagt ut på internett så kan du få hjelp til det på slettmeg.no

​Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgtjenester  

Les mer om pasientrettigheter

Vi har trådløst nett på alle våre lokasjoner.

Gjestenettet får man tilgang til via brukernavn og passord. For å få denne tilgangen trenger man et dagspass som pasienter kan få fra resepsjonen eller avdelingen man er innlagt på.