Behandling

Ufrivillig barnløshet - Tining og tilbakesetting av befruktede egg

Ved IVF-behandling kan vi hente ut og befrukte flere egg. Det befruktede egget (embryo) som har størst sannsynlighet for å feste seg til livmoren blir valgt ut for tilbakesetting. Overtallige embryo som har tilstrekkelig god kvalitet blir fryst ned for senere bruk.
Hvis det ferske IVF-forsøket ikke fører til svangerskap, kan fryste embryo tines. Dersom embryoene overlever opptiningen, kan vi sette dem tilbake i livmorhulen uten at du må gjennomgå ny hormonstimulering og egguthenting.

Hvis det ferske IVF-forsøket fører til svangerskap, kan fryste embryo benyttes til søskenforsøk på et senere tidspunkt. Fryste embryo vil bli benyttet før vi eventuelt starter et nytt, fersk forsøk. 

Ifølge bioteknologiloven lagres embryo i 10 år, men de må benyttes før kvinnen fyller 46 år. Ved fylte 46 år blir embryoene destruert uten at du eller din partner blir varslet.

Dersom embryoene ikke blir benyttet innen 10 år blir dere kontaktet av avdelingen. Dere får da muligheten til å sette tilbake embryoene i et TIN-forsøk, overføre embryoene til en annen virksomhet, donere embryoene til forskning eller destruere embryoene.

Før

 1. Ring sykepleier for å avtale forsøk. Det er ikke lov til å starte uten avtale.
 2. Start med Progynova tabletter på første menstruasjonsdag. Vent til menstruasjon kommer i gang med rødt blod. 
 3. Ring sykepleier på første hverdag for å avtale ultralydkontroll. Denne kontrollen blir på dag 9-12 etter første menstruasjonsdag. Har du avtalt forsøk og får menstruasjon i en helg, starter du med Progynova på egenhånd, og ringer oss etter helgen for å avtale ultralyd.
 4. Ultralydkontroll. På ultralydkontrollen sjekker legen at livmorslimhinnen er tykk nok ved å måle den. I tillegg skal det ikke være eggmodning i eggstokkene. Hvis du har en eller flere store eggsekker (follikler) når du kommer til kontroll, må forsøket avbrytes og startes på nytt igjen.

  På ultralydkontroll får dere et samtykkeskjema som må signeres av begge. Dette må dere levere når embryoet settes tilbake.

  S
  er alt greit ut på kontrollen, avtaler legen med laboratoriet hvilken dag embryoene skal tines. Du får beskjed om hvilken dag du skal komme tilbake for innsetting av embryo.
 5. Du skal starte med Crinone eller Lutinus etter at du har vært til ultralydkontroll. Du får beskjed av legen hvilken dag du skal starte. Husk også å fortsette med Progynova.

Under

Tilbakesetting av embryo

Dersom embryoet ikke overlever opptiningen vil laboratoriet ringe deg på innsettelsesdagen. Dersom du ikke mottar en telefonsamtale fra laboratoriet i løpet av formiddagen, har embryoet overlevd og du skal møte til avtalt tid.

Husk å ta med samtykkeskjema, legitimasjon og signert kopi av partners legitimasjon.

Dersom du ønsker det, vil du få en bekreftelse på behandlingen, som du kan levere til din arbeidsgiver. Det er ikke behov for sykemelding, du kan kjøre bil og leve som normalt, men du skal leve som om du er gravid i tiden fremover.

Etter

Svangerskapstest

2-3 uker etter at du fikk tilbakeført embryo, skal du ta en blodprøve for å se om du er gravid. Du kan ta testen på ditt lokale sykehus/legekontor som sender prøven til analyse. Svaret kommer 2-3 dager senere. Du må selv ringe oss for resultatet.

Ved graviditet skal du fortsette med både Crinone/Lutinus og Progynova. Når du har vært til kontroll i uke 8-9, vil du få beskjed om å slutte med medisiner i uke 10.

Kontakt

Bodø, sentrum Kvinneklinikken

Kontakt Kvinneklinikken
En bygning med et skilt på forsiden

Bodø, sentrum

Parkveien 95

8005 Bodø

En stor bygning med parkeringsplass

Lofoten, Gravdal

Sykehusbakken 23

8372 Gravdal

En gate med biler og bygninger langs den

Vesterålen, Stokmarknes

Ivar Bergsmoes gate 3

8450 Stokmarknes