Diagnose

Svulst på balansenerven

Vestibularisschwannom (VS), også kalt acusticusnevrinom eller «svulst på balansenerven». Dette er en godartet og vanligvis langsomtvoksende svulst. Den vokser ut fra balansenerven (den 8. hjernenerven) i indre øregang.

Vestibularisschwannom, også kalt acusticusnevrinom eller «knute på balansenerven», er en godartet svulst som vanligvis vokser langsomt.

Vestibularisschwannom er ikke en hjernesvulst, men den vokser ut fra balansenerven i indre øregang.

Årsaken til at svulsten oppstår er ukjent, og sykdommen er relativt sjelden. I Norge er det cirka 100 nye tilfeller av vestibularisschwannom per år.

Les mer på helsenorge.no

Symptomer

De vanligste symptomene er hørselstap på ett øre, øresus (tinnitus), svimmelhet og balanseplager. Det er generelt liten sammenheng mellom symptomer og størrelse på VS. Selv små svulster kan gi sterke symptomer, mens større VS kan gi milde symptomer. VS forårsaker sjeldent smerte, men en dottfølelse eller ubehag i øreregionen forekommer. Noen pasienter angir hodepine. 

Vestibularisscwhannom (VS) er en relativt sjelden tilstand hvor behandlingen krever vurdering hos spesialist, som er Nasjonal kompetansetjeneste for Vestibularisschwannom.

Henvisning og vurdering

Både fastleger og spesialistleger kan henvise til behandlingstjenesten. 

Ventetid for vurdering er vanligvis 1-3 måneder.

 • MR bilder, med beskrivelse (på CD eller overført elektronisk), og informasjon om når og hvor MR er tatt.
 • Audiogram
 • Symptomer og plager, og varighet av plager/ symptomer som
  • Hørselsnedsettelse
  • Tinnitus
  • Ustøhet
  • Svimmelhet
  • Andre nevrologiske utfall
 • Medikamenter
 • Andre relevante sykdommer
 • Sykdomshistorie/tidligere behandling

Ved små svulster skal henvisning sendes til: 

Haukeland universitetssjukehus

Nasjonal behandlingstjeneste for vestibularisschwannom

Øre-nese-hals avdelingen

Postboks 1400

5021 Bergen

 

Ved store svulster skal henvisning sendes til: 

Haukeland universitetssjukehus

Nasjonal behandlingstjeneste for vestibularisschwannom

Nevrokirurgisk avdeling

Postboks 1400

5021 Bergen

 

Når henvisningen, med alt nødvendig billedmateriale og kliniske opplysninger, er mottatt vil den bli vurdert på et ukentlig tverrfaglig møte. Hastesaker vurderes fortløpende.

 

 

 

Utredning

Ved spørsmål om vestibularisscwhannom blir du undersøkt med MR og du må ta en høreprøve. 

Du kan lese mer om disse undersøkelsene her:

Behandling

Spesialist vil vurdere hvilken behandling pasienten er best tjent med. 

Dette avhenger av svulstens størrelse (volum), beliggenhet, vekst og hvilke symptomer pasienten har. Symptomene ved VS kan være plagsomme og vil ofte vedvare også etter behandling med gammakniv eller kirurgi. 

 • Den vanligste behandlingsformen ved VS er observasjon med MR.
 • I noen tilfeller tilbys behandling med gammakniv eller kirurgi.

Observasjon med MR er den behandlingsstrategien som er mest vanlig. I dette tilfellet gjentas MR-undersøkelser med jevne mellomrom. De første årene er det vanlig med årlige undersøkelser, men etter hvert vil intervallene mellom hver MR økes. Dersom svulsten vokser vil man vanligvis behandles med gammakniv.

Gammakniv (strålekniv) en metode som kan behandle en rekke sykelige tilstander i hjernen, blant annet vestibularisschwannom. Gammakniv er en høyspesialisert strålemaskin der svulsten blir strålet av mange stråler fra flere vinkler. Strålene rettes rett mot behandlingsområdet med høy presisjon. Strålingskilden er radioaktivt kobolt og kan formes slik at den er nøyaktig tilpasset svulstens form, uten å skade omliggende friskt vev. Metoden gjør det mulig å behandle små områder dypt inne i hjernen. Gammaknivbehandling er en engangsbehandling der hensikten er å få svulsten til enten å stoppe å vokse eller bli mindre. Da er behandlingen vellykket. Effekten undersøkes jevnlig med MR (som regel lokalt) i mange år etter behandlingen.

Dersom du vil lese mer om gammakniv kan du gå inn på denne siden: https://helse-bergen.no/avdelinger/nevroklinikken/nevrokirurgisk-avdeling/nasjonal-behandlingstjeneste-i-stralekniv#les-meir-om-nasjonal-behandlingstjeneste-i-stralekniv  

Kirurgi ved vestibularisschwannom gjennomføres av et team bestående av kirurger fra den nasjonale behandlingstjenesten (Nevrokirurgisk- og Øre-Nese-Halsavdelingen).

Pasienten vil være i narkose under operasjonen. Valg av operasjonsmetode avhenger av flere faktorer, og kan utføres via ulike tilganger. Dette vurderes av kirurgene i forkant av operasjonen. Den vanligste operasjonen er såkalt “retrosigmoid kraniotomi” hvor man går inn bak øret på den aktuelle siden. Ved slike operasjoner benyttes omfattende overvåkning av nervesystemet slik at kirurgene kan følge med på nervefunksjonen mens de opererer.

Operasjonene tar ofte mange timer fordi man må gå forsiktig fram. Alvorlige komplikasjoner er i våre dager meget sjeldne etter denne type kirurgi.

Oppfølging

Uavhengig av behandlingsmetode er oppfølging viktig. Oppfølging skjer på hjemstedet eller i noen tilfeller ved Nasjonal behandlingstjeneste for VS på Haukeland universitetssjukehus i Bergen. 

Pasienter som opereres blir rutinemessig fulgt opp på Haukeland universitetssjukehus den første tiden. Alle pasienter blir kontrollert med MR-undersøkelser i opptil 10 år.

Uansett behandling har pasienten med vestibularisschwannom godt av å være i fysisk aktivitet. 

Treningsinnhold, aktivitet og mengde variere ut ifra plager og evner. Noen pasienter kan trenge oppfølging fra fysioterapeut på sitt hjemsted. 

Pasienter med hørselstap eller øresus kan ha utbytte av høreapparat eller hørselstekniske hjelpemidler. Dette kan organiseres på hjemsted. 

Pasient- og pårørendeopplæring arrangeres flere ganger i året i på Haukeland universitetssjukehus. Kurset går over to dager og har fokus på informasjon, mestring og fysisk aktivitet. Det å treffe andre i samme situasjon er for mange også svært nyttig

Kontakt

 • Kontakt Nevrologisk poliklinikk, Bodø

  Oppmøtested

  6. etasje i K-fløya - gå inn hovedinngangen og ta heisen opp.
  En bygning med et skilt på forsiden

  Bodø, sentrum

  Parkveien 95

  8005 Bodø

  Transport

  Parkeringen i Bodø sentrum er avgiftsbelagt i disse tidsrommene: 

  • Mandag-fredag: kl. 08.00–17.00
  • Lørdag. kl. 08.00–15.00
  • Søndag: gratis

  Parkering kan også foretas med EasyPark-appen, kode 8149.

  Kart over bygg og parkering

   

  Praktisk informasjon

  ​Hvis du må endre tidspunkt for timen, kan du be om ny tid på helsenorge.no​. Her finner du også informasjon om pasientjournalen din, henvsiningsstatus og andre tjenester. 

  For endring/avbestilling av poliklinisk time kan du også ringe Timeservice,  75 57 10 00. Telefontid: 08.00-15.30.

  Du finner Sykehusapoteket i fløy G, til venstre når du kommer inn hovedinngangen. 


  Åpningstider: 

  Mandag-fredag: 08:00-16:00.
  Helger og helligdager: Stengt.

  Telefon 77 78 19 00

  Biblioteket har plassering i fløy H01, samlokalisert med Lærings- og mestringssenteret.

  Biblioteket er betjent mandag til torsdag kl. 10.00-14.00​.
   
  Hoveddelen av bibliotekfilialens samling er medisinsk faglitteratur om somatiske lidelser og pensumlitteratur for helsefaglige utdanninger. En egen samling med tilpasset litteratur beregnet på pasienter og pårørende finnes også. Det tilbys litteratursøk for ansatte/studenter, fjernlån fra andre bibliotek, lesesalsplasser og kunde-PC.
   
  Kontaktinformasjon:  somatikkbibliotek@nlsh.no

  Vis hensyn når du tar bilder, filmer eller gjør lydopptak når du er på sykehuset eller ved et av våre behandlingssteder. ​Pasienter og pårørende som filmes eller fotograferes skal gi sitt samtykke. Det er ulovlig å spre bilder, lydopptak eller film av medpasienter og ansatte uten samtykke.  

  Helsepersonell har taushetsplikt. Det betyr at de har plikt til å aktivt hindre at andre får kjennskap til opplysninger om pasienten de har ansvar for. Respekter derfor hvis de ber deg om å slutte å fotografere eller filme.  

  PS! Hvis du ønsker å slette noe du har lagt ut på internett så kan du få hjelp til det på slettmeg.no

  ​Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgtjenester  

  Les mer om pasientrettigheter

  Nordlandssykehuset Bodø har egen frisør lokalisert i N-fløya, ikke langt fra Apoteket. Ta til venstre ved informasjonsskranken.

  Åpningstider:
  • Mandag, onsdag, torsdag, fredag: 08:00-16.00 
  • Tirsdag: 10:00-18:00 

  Ønsker du å gi en gave eller donasjon til en klinikk eller avdeling? Les mer om hvordan dette kan gjøres​​​​

  Panorama kafè er i 9. etasje og tilbyr blant annet salatbar, baguetter, suppe, kaker og varm/kald drikke. Vi tør påstå at du finner byens beste lunsjutsikt her!

  Åpningstider:

  • Mandag-fredag: 08.30-17.00
  • Lørdag-søndag: stengt

  For meny, se egen side

  Narvesen ligger i 1. etasje, til venstre når du kommer inn hovedinngangen. 

  Åpningstider: 

  • Mandag-fredag: 07.00-21.00
  • Lørdag: 09.00-20.00
  • Søndag: 10.00-20.00

  Sykehusprestene er ordinerte prester i Den norske kirke og de har videreutdanning for det spesielle arbeidet i  helsesektoren. De er utdannet til å være samtalepartnere, og kan møte det enkelte menneske med støtte, veiledning eller sjelesorg, eller bare være til stede og dele stillheten. Samtalen vil alltid foregå på premissene til den som søker kontakt.

  Les mer om preste- og samtaletjenesten

  ​​Det er satt opp en røykebu på parkeringsplassen ved hovedinngangen. Ut over dette er det ikke tillatt å røyke på sykehusets område.

  Det er ønskelig at du benytter selvinnsjekk ved poliklinisk time når du ankommer sykehuset. Det står innsjekksautomater ved hovedinngangen og ved enkelte steder i alle etasjene. 

  Her bruker du fødselsdato og etternavn for registrering.

  Betaling

  Du kan betale ved de samme innsjekkingsautomatene. Har du flere timeavtaler i løpet av samme dag, behøver du kun gå i automaten etter siste gjennomførte time. Vi vil da samle eventuelle beløp, slik at du kun behøver å betale en gang. Regn med noen ekstra minutter før oppgjøret blir klart i automaten.

  Dersom du av ulike grunner ikke ønsker å betale på automaten, kan du henvende deg til vår ekspedisjon i 1. etasje. 

  Betalingsløsningen er foreløpig ikke tilgjengelig ved radiologiske besøk.
   
  Har du behov for assistanse til selvinnsjekk eller betaling, ta kontakt med pasientvert eller personalet i ekspedisjonen så vil de kunne hjelpe deg. 

  Vi har trådløst nett på alle våre lokasjoner.

  Gjestenettet får man tilgang til via brukernavn og passord. For å få denne tilgangen trenger man et dagspass som pasienter kan få fra resepsjonen eller avdelingen man er innlagt på. 

  Zefyr hotell er lokalisert ved sykehuset i sentrum og har inngang fra Biskop Kroghs gate 21. Det er også gjennomgang fra sykehuset via hovedinngangen i Parkveien. Hotellet er døgnåpent, og det er alltid noen som tar i mot deg i resepsjonen når du kommer.

  Telefon: 75 50 06 20

  E-post: 

  Les mer og se bilder fra Zefyr hotel

  Parkering: Hotellets gjester kan parkere på egne merkede parkeringsplasser under oppholdet. OBS! Husk å hente parkeringsbevis i resepsjonen. I tillegg finnes det godt med parkeringsplasser mot betaling på sykehusets parkeringsplass, og på kommunale plasser rundt hotellet.

  Om hotellet: Pasienter som bor på Zefyr må være friske nok til å klare seg selv. Det er avdelingen som har det medisinske ansvaret for behandlingen din ved sykehuset, som avgjør om du kan bo på hotellet, eller må være innlagt på avdelingen.

  Alle rommene har minst to senger, eget bad, kjøleskap og TV på rommet. Trådløst internett er gratis for hotellets gjester. Frokost er inkludert i romprisen. Lunsj, middag og kveldsmat er til salgs i hotellets restaurant for de som ikke har alle måltider inkludert.

  Det finnes også et enklere mattilbud, samt kioskvarer, til salgs i hotellets resepsjon hele døgnet. Det er TV og trådløst internett på alle rom.

  Pasienthotellet eies av Nordlandssykehuset HF og driftes av Norlandia. Resepsjonen er bemannet med en sykepleier døgnet rundt. Denne personen kan være behjelpelig med råd og informasjon.

 • Kontakt Øre-nese-hals-kjeve poliklinikk, Bodø

  Oppmøtested

  Du finner oss i K-fløya 1. etasje
  En bygning med et skilt på forsiden

  Bodø, sentrum

  Parkveien 95

  8005 Bodø

  Transport

  Parkeringen i Bodø sentrum er avgiftsbelagt i disse tidsrommene: 

  • Mandag-fredag: kl. 08.00–17.00
  • Lørdag. kl. 08.00–15.00
  • Søndag: gratis

  Parkering kan også foretas med EasyPark-appen, kode 8149.

  Kart over bygg og parkering

   

  Praktisk informasjon

  ​Hvis du må endre tidspunkt for timen, kan du be om ny tid på helsenorge.no​. Her finner du også informasjon om pasientjournalen din, henvsiningsstatus og andre tjenester. 

  For endring/avbestilling av poliklinisk time kan du også ringe Timeservice,  75 57 10 00. Telefontid: 08.00-15.30.

  Du finner Sykehusapoteket i fløy G, til venstre når du kommer inn hovedinngangen. 


  Åpningstider: 

  Mandag-fredag: 08:00-16:00.
  Helger og helligdager: Stengt.

  Telefon 77 78 19 00

  Biblioteket har plassering i fløy H01, samlokalisert med Lærings- og mestringssenteret.

  Biblioteket er betjent mandag til torsdag kl. 10.00-14.00​.
   
  Hoveddelen av bibliotekfilialens samling er medisinsk faglitteratur om somatiske lidelser og pensumlitteratur for helsefaglige utdanninger. En egen samling med tilpasset litteratur beregnet på pasienter og pårørende finnes også. Det tilbys litteratursøk for ansatte/studenter, fjernlån fra andre bibliotek, lesesalsplasser og kunde-PC.
   
  Kontaktinformasjon:  somatikkbibliotek@nlsh.no

  Vis hensyn når du tar bilder, filmer eller gjør lydopptak når du er på sykehuset eller ved et av våre behandlingssteder. ​Pasienter og pårørende som filmes eller fotograferes skal gi sitt samtykke. Det er ulovlig å spre bilder, lydopptak eller film av medpasienter og ansatte uten samtykke.  

  Helsepersonell har taushetsplikt. Det betyr at de har plikt til å aktivt hindre at andre får kjennskap til opplysninger om pasienten de har ansvar for. Respekter derfor hvis de ber deg om å slutte å fotografere eller filme.  

  PS! Hvis du ønsker å slette noe du har lagt ut på internett så kan du få hjelp til det på slettmeg.no

  ​Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgtjenester  

  Les mer om pasientrettigheter

  Nordlandssykehuset Bodø har egen frisør lokalisert i N-fløya, ikke langt fra Apoteket. Ta til venstre ved informasjonsskranken.

  Åpningstider:
  • Mandag, onsdag, torsdag, fredag: 08:00-16.00 
  • Tirsdag: 10:00-18:00 

  Ønsker du å gi en gave eller donasjon til en klinikk eller avdeling? Les mer om hvordan dette kan gjøres​​​​

  Panorama kafè er i 9. etasje og tilbyr blant annet salatbar, baguetter, suppe, kaker og varm/kald drikke. Vi tør påstå at du finner byens beste lunsjutsikt her!

  Åpningstider:

  • Mandag-fredag: 08.30-17.00
  • Lørdag-søndag: stengt

  For meny, se egen side

  Narvesen ligger i 1. etasje, til venstre når du kommer inn hovedinngangen. 

  Åpningstider: 

  • Mandag-fredag: 07.00-21.00
  • Lørdag: 09.00-20.00
  • Søndag: 10.00-20.00

  Sykehusprestene er ordinerte prester i Den norske kirke og de har videreutdanning for det spesielle arbeidet i  helsesektoren. De er utdannet til å være samtalepartnere, og kan møte det enkelte menneske med støtte, veiledning eller sjelesorg, eller bare være til stede og dele stillheten. Samtalen vil alltid foregå på premissene til den som søker kontakt.

  Les mer om preste- og samtaletjenesten

  ​​Det er satt opp en røykebu på parkeringsplassen ved hovedinngangen. Ut over dette er det ikke tillatt å røyke på sykehusets område.

  Det er ønskelig at du benytter selvinnsjekk ved poliklinisk time når du ankommer sykehuset. Det står innsjekksautomater ved hovedinngangen og ved enkelte steder i alle etasjene. 

  Her bruker du fødselsdato og etternavn for registrering.

  Betaling

  Du kan betale ved de samme innsjekkingsautomatene. Har du flere timeavtaler i løpet av samme dag, behøver du kun gå i automaten etter siste gjennomførte time. Vi vil da samle eventuelle beløp, slik at du kun behøver å betale en gang. Regn med noen ekstra minutter før oppgjøret blir klart i automaten.

  Dersom du av ulike grunner ikke ønsker å betale på automaten, kan du henvende deg til vår ekspedisjon i 1. etasje. 

  Betalingsløsningen er foreløpig ikke tilgjengelig ved radiologiske besøk.
   
  Har du behov for assistanse til selvinnsjekk eller betaling, ta kontakt med pasientvert eller personalet i ekspedisjonen så vil de kunne hjelpe deg. 

  Vi har trådløst nett på alle våre lokasjoner.

  Gjestenettet får man tilgang til via brukernavn og passord. For å få denne tilgangen trenger man et dagspass som pasienter kan få fra resepsjonen eller avdelingen man er innlagt på. 

  Zefyr hotell er lokalisert ved sykehuset i sentrum og har inngang fra Biskop Kroghs gate 21. Det er også gjennomgang fra sykehuset via hovedinngangen i Parkveien. Hotellet er døgnåpent, og det er alltid noen som tar i mot deg i resepsjonen når du kommer.

  Telefon: 75 50 06 20

  E-post: 

  Les mer og se bilder fra Zefyr hotel

  Parkering: Hotellets gjester kan parkere på egne merkede parkeringsplasser under oppholdet. OBS! Husk å hente parkeringsbevis i resepsjonen. I tillegg finnes det godt med parkeringsplasser mot betaling på sykehusets parkeringsplass, og på kommunale plasser rundt hotellet.

  Om hotellet: Pasienter som bor på Zefyr må være friske nok til å klare seg selv. Det er avdelingen som har det medisinske ansvaret for behandlingen din ved sykehuset, som avgjør om du kan bo på hotellet, eller må være innlagt på avdelingen.

  Alle rommene har minst to senger, eget bad, kjøleskap og TV på rommet. Trådløst internett er gratis for hotellets gjester. Frokost er inkludert i romprisen. Lunsj, middag og kveldsmat er til salgs i hotellets restaurant for de som ikke har alle måltider inkludert.

  Det finnes også et enklere mattilbud, samt kioskvarer, til salgs i hotellets resepsjon hele døgnet. Det er TV og trådløst internett på alle rom.

  Pasienthotellet eies av Nordlandssykehuset HF og driftes av Norlandia. Resepsjonen er bemannet med en sykepleier døgnet rundt. Denne personen kan være behjelpelig med råd og informasjon.