Behandling

Psykomotorisk fysioterapi

Psykomotorisk fysioterapi (PMF) tar utgangspunkt i sammenhengen mellom muskelspenninger og følelser. Traumatiske hendelser, sykdom eller langvarige belastninger påvirker kroppen.
Noen opplevelser vi har hatt gjennom livet, setter sine spor i kroppen. Traumatiske hendelser, sykdom eller langvarige belastninger påvirker kroppen. Dette kan gi utslag i økt anspenthet og over tid kunne gi symptomer som hodepine, svimmelhet, smerter i muskulatur og tretthetsfølelse. Også plager i det autonome nervesystem, f.eks mage/tarmproblemer, kan bli påvirket av økt spenningstilstand i kroppen.
Henvisning og vurdering

For å få behandling hos psykomotorisk fysioterapeut i spesialisthelsetjenesten trenger du henvisning og videre vedtak om rett til helsehjelp i psykisk helsevern. 

Før

Det kan være hensiktsmessig å tenke gjennom hva du ønsker og mål for behandlingen.  

Under

Du og fysioterapeut prøver å finne en felles målsetting for behandlingen. 

Metoden er en "hjelp til selvhjelp" hvor det settes krav til pasienten om å arbeide med seg selv. Det krever tid, tålmodighet og at forholdene ligger til rette, slik at det er mulig å gjøre nødvendige endringer.

Fysioterapeuten sammenfatter en undersøkelse ut fra:

  • Sykehistorie
  • Kroppsholdning, med fokus på bevegelighet og balanse
  • Pust
  • Forskjellige funksjonsundersøkelser / bevegelser
  • Kroppsbevissthet og kroppskontakt
Etter undersøkelsen må fysioterapeuten gjøre en vurdering av om pasienten kan ha utbytte av PMF, og er motivert for en slik behandling.

Terapeutiske virkemidler:

  • Bevisstgjøring om kroppslige og følelsesmessige sammenhenger
  • Bevegelser / øvelser tilpasset pasienten
  • Massasje
  • Samtale
  • Bevegelser i gruppe med vekt på ledighet og frie bevegelser

Psykomotorisk fysioterapi i psykisk helsevern

Informasjonsvideo
Se video her
Informasjonsvideo om psykomotorisk fysioterapiPsykomotorisk fysioterapi i psykisk helsevern

Nidaros DPS ved St. Olavs Hospital har laget en video som beskriver hva psykomotorisk fysioterapi er og hvordan det kan brukes i behandling.
Se video her
En gangvei i tre langs en strand

Etter

Når du avslutter PMF-behandlingen er det anbefalt at du benytter deg av de verktøy og teknikker du har lært for å håndtere kroppslige plager bedre i hverdagen, og for å samtidig forebygge nye spenninger.

Kontakt

Bodø, Rønvik Psykisk helse- og rusklinikk

Kontakt Psykisk helse- og rusklinikk
En gruppe hus i et skogsområde

Bodø, Rønvik

Kløveråsveien 1

Hol 45, Leknes

Hol 45

Hol 45, 8370 Leknes

En stor bygning med parkeringsplass

Lofoten, Gravdal

Sykehusbakken 23

8372 Gravdal

Meierigården, Ørnes

Gammelveien 29

Gammelveien 29, 8150 Ørnes

Sjøgata 49, Fauske

Sjøgata 49

8200 Fauske

En gate med biler og bygninger langs den

Vesterålen, Stokmarknes

Ivar Bergsmoes gate 3

8450 Stokmarknes