Pasientkurs

Revmakurs for ungdom og unge voksne, Bodø

3-dagers lærings- og mestringskurs for ungdom og unge voksne, 16 - 25 år, med ulike revmatiske sykdommer.

Tid og sted

Når

Kurset arrangeres 2 ganger per år. Ta kontakt med kursleder for dato.

Type arrangement

Gruppeopplæring

Arrangør

I samarbeid med ungdom og unge voksne i BURG, Norsk revmatikerforbunds barne- og ungdomsgruppe.

Hvor

Bodø, sentrum
Lærings- og mestringssenteret, 1. etasje, fløy H.

Du må ha henvisning fra lege for å delta, det kan være din fastlege eller din lege på sykehuset.

Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ)  eller per post til Revmatologisk poliklinikk, Nordlandssykehuset HF
Postboks 1480, 8092 Bodø. Henvisningen merkes LMS- ungdomskurs.

I henvisningen må det påføres fullstendig navn, fødselsnummer og diagnose på den som skal delta. 

Dersom du allerede er under oppfølging på Revmatologisk poliklinikk, kan du ta direkte kontakt for å få kursplass.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset.


Hvorfor delta på kurs?​

Målet med lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.​​
 
Sammen om mestring, læring for livet
Lærings- og mestringssentrenes visjon i Helse Nord
 

I forka​nt av lærings- og mestringskurset kan du ta en e-læring som forbereder deg på hva du kan forvente av kurset. E-læringen tar cirka 15 minutter å gjennomføre, og du finner den her​

Innhold i kurset​

Gjenno​m kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema. Du vil også møte en brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer fra å leve med den samme helseutfordringen. Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål og dele dine erfaringer med de andre kursdeltagerne.​

Sykdomslære, medikamenter og aktuell behandling. Kosthold. Fysisk aktivitet og sykdom. Identitet og kroppsbilde. Seksualitet og samliv. Utfordringer i dagliglivet. Relasjoner til venner og familie. Rettigheter og velferdsordninger. Psykiske reaksjoner ved kronisk sykdom. Mestring. Fatigue og energiøkonomisering. Brukererfaring. Erfaringsdeling.

Promofilm

Målgruppe

Kurset er for ungdom og unge voksne i aldersgruppen 16 - 25 år i Nordland med ulike revmatiske sykdommer.

Praktisk informasjon

Det serveres ikke lunsj på kurset, men man har anledning til å kjøpe lunsj i sykehusets kantine og kioskutsalg.

Kurset gjennomføres på Lærings- og mestringssenteret i fløy H, første etasje. 

Virtuell vandring i kurslokalene

 

Overnatting

Du kan benytte deg av Helse Nord sine hotellavtaler når du trenger overnatting i forbindelse med avtaler på sykehuset. Du må selv kontakte aktuelt hotell og oppgi at du vil benytte deg av hotellavtalen. Her finner du oversikt over hvilke hoteller Helse Nord har avtalepris med.

Overnatting refunderes etter faste satser. Du vil få refundert samme beløp uavhengig av hvilket hotell du benytter. Les mer om refusjon

Rettigheter og egenandel

Pasienter og pårørende har rettigheter blant annet i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. 

Les mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring​​

 

Nyttige nettadresser

Her kan du finne nettsteder med kvalitetssikret helseinformasjon. Klikk på lenkene for å åpne nettsidene.

Behandlingsinformasjon om Revmatoid artritt ved Nordlandssykehuset

Behandlingsinformasjon om Psoriasisartritt ved Nordlandssykehuset

Helsenorge

Helsebiblioteket

Norsk Revmatikerforbunds barne- og ungdomsgruppe, BURG

Norsk Revmatikerforbund

Nasjonal kompetansetjeneste for barne- og ungdomsrevmatologi

Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering, NBRR

Revmatologi- og muskelskjelettforskning, Diakonhjemmet sykehus

Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse

Ung.no -det offentliges informasjonskanal for ungdom

Kursoversikt

Ønsker du å se flere kurstilbud for pasienter og pårørende kan du trykke her​

 

Kontakt

Relevante behandlinger