Pasientkurs

Morbus crohn og ulcerøs kolitt - Vesterålen

To dagers lærings- og mestringskurs for voksne som har morbus crohn eller ulcerøs kolitt.

Tid og sted

Når

Arrangeres 1-2 ganger i året, datoer publiseres fortløpende.

Type arrangement

Gruppeopplæring

Arrangør

Hvor

Vesterålen, Stokmarknes
Kursrom i tredje etasje på hovedsykehuset, Stokmarknes.

Du må ha henvisning fra fastlege eller lege i sykehus for å delta på kurset. I henvisningen må det påføres fullstendig navn, fødselsnummer og diagnose på pasienten. Skal det være med en pårørende må hans/hennes navn fremgå i henvisningen. Pårørende oppfordres til å delta.

Henvisning sendes elektronisk eller per post til Medisinsk avdeling, Nordlandssykehuset Vesterålen, Ivar Bergsmogt. 3, 8450 Stokmarknes.

Merk henvisninga Kurs Vesterålen.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset.

Hvorfor delta på kurs?​

Målet med lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.​​
 
Sammen om mestring, læring for livet
Lærings- og mestringssentrenes visjon i Helse Nord
 

I forka​nt av lærings- og mestringskurset kan du ta en e-læring som forbereder deg på hva du kan forvente av kurset. E-læringen tar cirka 15 minutter å gjennomføre, og du finner den her​

Innhold i kurset

Sykdomslære, medikamenter og aktuell behandling. Fysisk aktivitet og sykdom. Utfordringer i dagliglivet. Brukererfaring.

På kurset vil du møte erfarne fagfolk fra sykehuset som vil forelese om ulike tema. I tillegg møter du en brukerrepresentant som vil fortelle om sine erfaringer. Vi anbefaler at du deltar aktivt med spørsmål og erfaringsutveksling for å få best utbytte av kurset.

 

Praktisk informasjon

Det serveres ikke lunsj på kurset, men man har anledning til å kjøpe lunsj i sykehusets kantine og kioskutsalg.

Kurset gjennomføres på Lærings- og mestringssenteret i fløy H, første etasje. Virtuell vandring i kurslokalene


Overnatting

Du kan benytte deg av Helse Nord sine hotellavtaler når du trenger overnatting i forbindelse med avtaler på sykehuset. Du må selv kontakte aktuelt hotell og oppgi at du vil benytte deg av hotellavtalen. Her finner du oversikt over hvilke hoteller Helse Nord har avtalepris med.

Overnatting refunderes etter faste satser. Du vil få refundert samme beløp uavhengig av hvilket hotell du benytter. Les mer om refusjon

Rettigheter og egenandel

Pasienter og pårørende har rettigheter blant annet i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. 

Les mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring​​

Nyttige nettadresser

Helse Norge

Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer

Helsebiblioteket

NORILCO

IBD-app for smarttelefon:

 https://www.ibd.as/ibd-app/

Filmer om morbus Crohn og ulcerøs kolitt:
https://www.youtube.com/watch?v=zVQsw5-G5ek&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=Tsl67jqVUE4&feature=youtu.be

Kursoversikt

Ønsker du å se flere kurstilbud for pasienter og pårørende kan du trykke her​

 

Kontakt

Relevante behandlinger