Medisinsk avdeling, Vesterålen

Medisinsk klinikk drifter en sengepost med 25 plasser, en akutt slag- og rehabiliteringsenhet, intensivsenger, poliklinikk, dialyse og dagbehandling. I tillegg driftes en kjemoterapienhet i samarbeid med Kirurgisk klinikk.

Det er bred kompetanse i generell indremedisin, og det gjennomføres utredning, behandling og kontroller av alle indremedisinske tilstander. Avdelingen har spesialister innenfor generell indremedisin, lunge, og gastroenterologi, samt kompetanse på hjerte. Det er også spesialistkompetanse innen nevrologi ved avdelingen. Dersom behov for ytterligere spisskompetanse, har vi et nært og godt samarbeid med flere andre instanser. Spesielt nevnes de øvrige avdelingene i Medisinsk klinikk ved Nordlandssykehuset Bodø, nevrokirurgisk avd., hjertemedisinsk avd. og barneavdelingen ved Nordlandssykehuset, Bodø. De viktigste samarbeidspartnere til daglig er sykehusets egne avdelinger: Kirurgisk klinikk, Barneklinikken, Psykisk helse- og rus klinikken, Diagnostisk klinikk og SKSD. 

Avdelingen har utstrakt poliklinisk virksomhet i ulike driftsområder, bl.a. akuttpoliklinikk, diabetes, sykelig overvekt, hjerte, lunge, gastroenterologi og hjerneslag. 


Medisinsk klinikk, avd. Vesterålen ledes av avdelingsleder Elisabeth Bergland Jensen, tlf.  75 57 25 36


Kontakt

Slik finner du fram

En gate med biler og bygninger langs den

Vesterålen, Stokmarknes

Ivar Bergsmoes gate 3

8450 Stokmarknes

Kurs og møter

 • Hjertekurs etter hjerteinfarkt - Vesterålen
  To dagers lærings- og mestringskurs for deg som har hatt hjerteinfarkt og en av dine nærmeste pårørende.
  Hjertekurs etter hjerteinfarkt - Vesterålen
  27.
  mai
  2024
  Flere datoer
 • Diabetes type 2 - Vesterålen
  To dagers lærings- og mestringskurs for voksne med diabetes type 2 og deres pårørende.
  Diabetes type 2 - Vesterålen
  17.
  juni
  2024
  2 dager
 • Hjerneslagkurs - Vesterålen
  To-dagers lærings- og mestringskurs for deg som har hatt hjerneslag og en av dine nærmeste pårørende.
  Hjerneslagkurs - Vesterålen
  Dato kommer