Pasientkurs

ME foreldrekurs Bodø

Sammen om mestring, læring for livet Mestringskurs for foreldre til ME syke barn. Kurset varer en dag. Gjennomføres ved Lærings- og mestringssentret i Bodø

22.
november
2024
  1. 22. nov. 2024

Tid og sted

Når

  1. 22. nov. 2024

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Arrangeres i samarbeid med Lærings-og mestringssentret og erfarne bruker fra ME foreningen

Hvor

Bodø, sentrum
Lærings- og mestringssentret . Første etasje, fløy H

Du må ha henvisning fra lege for å delta, det kan være din fastlege eller din lege på sykehuset.

Barn som er i behandling på sykehuset vil prioriteres . 

Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ)  eller per post til Barneklinikken, Nordlandssykehuset HF, Postboks 1480, 8092 Bodø. Henvisningen merkes med «ME foreldrekurs LMS »

I henvisningen må det påføres fullstendig navn, fødselsnummer, kontakttelefon og diagnose på den som skal delta. Navn på pårørende  som skal delta  må framkomme av søknaden . 

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset.Hvorfor delta på kurs?​

Målet med lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.​​
 
Sammen om mestring, læring for livet
Lærings- og mestringssentrenes visjon i Helse Nord
 

I forka​nt av lærings- og mestringskurset kan du ta en e-læring som forbereder deg på hva du kan forvente av kurset. E-læringen tar cirka 15 minutter å gjennomføre, og du finner den her​

Innhold i kurset​

Gjenno​m kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema. Du vil også møte en brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer fra å leve med den samme helseutfordringen. Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål og dele dine erfaringer med de andre kursdeltagerne.​

Temaer som vil bli belyst:

  • Hva vet vi om ME
  • En forelder forteller sin historie
  • Sosiale rettigheter og stønader
  • Hvordan er det for familien å leve med ME
  • Hvordan vedlikeholde og opprettholde fysisk aktivitet med ME
  • Hva med skole? tips og råd om tilrettelegging

Målgruppe

Foreldre til barn under 18 år. 

Barnet må ha fått diagnosen ME eller CFS/ME og bør ha oppfølging av helsetjenesten i sitt nærmiljø. 

Praktisk informasjon 

Kurset varer en dag.  Oppstart klokken 09 på dagen og avsluttes kl 15.30

Kurset gjennomføres på Lærings- og mestringssentret i første etasje, fløy H

Virtuell vandring i kurslokalene

Overnatting

Du kan benytte deg av Helse Nord sine hotellavtaler når du trenger overnatting i forbindelse med avtaler på sykehuset. Du må selv kontakte aktuelt hotell og oppgi at du vil benytte deg av hotellavtalen. Her finner du oversikt over hvilke hoteller Helse Nord har avtalepris med.

Overnatting refunderes etter faste satser. Du vil få refundert samme beløp uavhengig av hvilket hotell du benytter. Les mer om refusjon

Rettigheter og egenandel

Pasienter og pårørende har rettigheter blant annet i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. 

Les mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring​​

Nyttige nettadresser

Helse Norge ME foreningen Nasjonal veileder for behandling av CFS/MEHelsebiblioteket

Kursoversikt

Ønsker du å se flere kurstilbud for pasienter og pårørende kan du trykke her​

 

 

Kontakt

Relevante behandlinger

Andre datoer

  1. Passert