Pasientkurs

KOLS-kurs - Vesterålen

To dagers lærings- og mestringskurs for deg som har KOLS; kronisk obstruktiv lungesykdom, og deres pårørende.

Tid og sted

Når

Arrangeres 1-2 ganger i året.

Type arrangement

Gruppeopplæring

Arrangør

Arrangeres i samarbeid med LHL.

Hvor

Vesterålen, Stokmarknes
Kursrom i tredje etasje på hovedsykehuset, Stokmarknes.

Du må ha henvisning fra fastlege eller lege i sykehus for å delta. I henvisningen må det påføres fullstendig navn, fødselsnummer og diagnose på pasienten. Skal det være med en pårørende må hans/hennes navn fremgå i henvisningen. 

Henvisning sendes elektronisk eller per post til Nordlandssykehuset Vesterålen, Medisinsk avdeling, Søndre gate 19, 8450 Stokmarknes.

Merk henvisninga med Kurs Vesterålen.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset. 

Hvorfor delta på kurs?​

Målet med lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.​​
 
Sammen om mestring, læring for livet
Lærings- og mestringssentrenes visjon i Helse Nord
 

I forka​nt av lærings- og mestringskurset kan du ta en e-læring som forbereder deg på hva du kan forvente av kurset. E-læringen tar cirka 15 minutter å gjennomføre, og du finner den her​

Innhold i kurset

Gjennom kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema. Du vil også møte en brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer fra å leve med den samme helseutfordringen. Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål og dele dine erfaringer med de andre kursdeltagerne.

Vi går gjennom sykdomslære, medikamenter og aktuell behandling. Fysisk aktivitet og sykdom. Utfordringer i dagliglivet. Brukererfaring.

Praktisk informasjon

Kurset går over to dager på dagtid. Det legges opp til diskusjoner i grupper og i plenum. 

Pårørende inviteres til å delta på hele kurset.

Det serveres kaffe og te på kurset. Lunsj kan tas med eller kjøpes i kantina.

Overnatting

Du kan benytte deg av Helse Nord sine hotellavtaler når du trenger overnatting i forbindelse med avtaler på sykehuset. Du må selv kontakte aktuelt hotell og oppgi at du vil benytte deg av hotellavtalen. Her finner du oversikt over hvilke hoteller Helse Nord har avtalepris med.

Overnatting refunderes etter faste satser. Du vil få refundert samme beløp uavhengig av hvilket hotell du benytter. Les mer om refusjon

Rettigheter og egenandel

Pasienter og pårørende har rettigheter blant annet i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. 

Les mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring​​

Nyttige nettadresser

Behandling av KOLS ved Nordlandssykehuset

Helse Norge

Helsebiblioteket

Trening som medisin

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Kursoversikt

Ønsker du å se flere kurstilbud for pasienter og pårørende kan du trykke her​
Kontakt

Relevante behandlinger