Pasientkurs

Hjerneslagkurs - Vesterålen

To-dagers lærings- og mestringskurs for deg som har hatt hjerneslag og en av dine nærmeste pårørende.

Tid og sted

Når

Arrangeres 1- 2 ganger i året. Kursdatoer oppdateres fortløpende.

Type arrangement

Gruppeopplæring

Arrangør

i samarbeid med LHL.

Hvor

Vesterålen, Stokmarknes
Kursrom i 3. etasje i hovedsykehuset på Stokmarknes.

Du må ha henvisning fra lege for å delta, det kan være din fastlege eller din lege på sykehuset.

Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ)  eller per post til medisinsk klinikk, Nordlandsykehuset, Vesterålen. 

I henvisningen må det påføres fullstendig navn, fødselsnummer og diagnose på pasienten. Skal det være med en pårørende må hans/hennes navn fremgå i henvisningen. Dette gjelder også i de tilfeller hvor pasienten selv ikke skal delta.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset.


Hvorfor delta på kurs?​

Målet med lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.​​
 
Sammen om mestring, læring for livet
Lærings- og mestringssentrenes visjon i Helse Nord
 

I forka​nt av lærings- og mestringskurset kan du ta en e-læring som forbereder deg på hva du kan forvente av kurset. E-læringen tar cirka 15 minutter å gjennomføre, og du finner den her​

Innhold i kurset

Gjennom kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema. Du vil også møte en brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer fra å leve med den samme helseutfordringen. Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål og dele dine erfaringer med de andre kursdeltagerne.

Vi går gjennom medisinsk faktakunnskap. Fysisk aktivitet. De usynlige vanskene. Det å være pårørende. Utfordringer i dagliglivet. Rettigheter. Følelsesmessige reaksjoner og mestring av sykdom. Innlegg fra tidligere slagrammet og pårørende. God tid til spørsmål, erfaringsutveksling og diskusjon.

Praktisk informasjon

Kurset går over to dager på dagtid. Det legges opp til diskusjoner i grupper og i fellesskap.

Pårørende inviteres til å delta på kurset.

Det serveres kaffe og te på kurset. Lunsj kan tas med eller kjøpes i kantina.

Overnatting

Du kan benytte deg av Helse Nord sine hotellavtaler når du trenger overnatting i forbindelse med avtaler på sykehuset. Du må selv kontakte aktuelt hotell og oppgi at du vil benytte deg av hotellavtalen. Her finner du oversikt over hvilke hoteller Helse Nord har avtalepris med.

Overnatting refunderes etter faste satser. Du vil få refundert samme beløp uavhengig av hvilket hotell du benytter. Les mer om refusjon

Rettigheter og egenandel

Pasienter og pårørende har rettigheter blant annet i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. 

Les mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring​​

Nyttige nettadresser

Behandlingsinformasjon om hjerneslag, Vesterålen

Helsenorge

Helsebiblioteket

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Landsforeningen for slagrammede

Helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinje

Pårørendesenteret

Kursoversikt

Ønsker du å se flere kurstilbud for pasienter og pårørende kan du trykke her​

 

Kontakt

Relevante behandlinger