Pasientkurs

Hjerneslagkurs - Lofoten

Tre dagers lærings- og mestringskurs for voksne som har hatt hjerneslag og deres pårørende.

8.
oktober
2024
3 dager
  1. 08. okt. 2024, 09:30 - 14:45
  2. 15. okt. 2024, 09:30 - 14:45
  3. 22. okt. 2024, 09:30 - 14:45

Tid og sted

Når

  1. 08. okt. 2024, 09:30 - 14:45
  2. 15. okt. 2024, 09:30 - 14:45
  3. 22. okt. 2024, 09:30 - 14:45

Type arrangement

Gruppeopplæring

Arrangør

Arrangeres i samarbeid brukerrepresentant og fysioterapitjenesten i Vestvågøy kommune.

Hvor

Lofoten, Gravdal
Store Møterom, 3 etasje.

Du må ha henvisning for å delta. Din sykehuslege, fastlege eller hjerneslagsykepleier kan henvise deg. Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ) til Medisinsk klinikk, eller per post til Medisinsk avdeling, Nordlandssykehuset Lofoten, Boks 373, 8376 Leknes .

I henvisningen må det påføres fullstendig navn, fødselsnummer og diagnose, og det må fremgå at det henvises til Lærings- og Mestringskurs. Skal det være med pårørende, må hans/hennes navn fremgå i henvisningen. Dette gjelder også i tilfeller hvor pasienten ikke skal delta.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset.


 

Hvorfor delta på kurs?​

Målet med lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.​​
 
Sammen om mestring, læring for livet
Lærings- og mestringssentrenes visjon i Helse Nord
 

I forka​nt av lærings- og mestringskurset kan du ta en e-læring som forbereder deg på hva du kan forvente av kurset. E-læringen tar cirka 15 minutter å gjennomføre, og du finner den her​

Innhold i kurset

Gjennom kurset møter du fagfolk fra sykehuset og vestvågøy kommune. Du møter også en brukerrepresentant som deler sine erfaringer med å leve med hjerneslag. Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål utveksle erfaringer med de andre kursdeltakerne.                                                                                                                

Tema i kurset er: medisinsk faktakunnskap, fysisk aktivitet, normale følelsesmessige reaksjoner og mestring av sykdom, usynlige vansker, kommunikasjon, samliv og sosialt nettverk, å være pårørende, informasjon om tilbud i kommunene og rehabilitering, livet som hjerneslagrammet.

Praktisk informasjon

Kurset går over tre dager på dagtid. Det legges opp til diskusjoner i grupper og i fellesskap.

Det serveres ikke lunsj på kurset, men man har anledning til å kjøpe lunsj i sykehusets kantine og kioskutsalg.

Kaffe, te, vann, frukt/grønt/nøtter serveres på kursrommet (gratis).

Rettigheter og egenandel

Pasienter og pårørende har rettigheter blant annet i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. 

Les mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring​​

Nyttige nettadresser

Her kan du finner nettsider med kvalitetssikret informasjon om helse og mestring. Klikk på lenkene for å åpne nettsidene:

Nordlandssykehuset - behandlingsinformasjon hjerneslag

Helsenorge - hjerneslag

Helsebiblioteket - pasientinformasjon - hjerneslag

Norsk helseinformatikk - hjerneslag

LHL Hjerneslag

Norsk forening for slagrammede

Landsforeningen for slagrammede

Pårørendesenteret

Kursoversikt

Ønsker du å se flere kurstilbud for pasienter og pårørende kan du trykke her​

Kontakt

Relevante behandlinger