Pasientkurs

Hjerneslagkurs - Bodø

Tre- dagers lærings- og mestringskurs for deg som har hatt hjerneslag og en av dine pårørende.

Tid og sted

Når

Ta kontakt med kursleder for kursdatoer.

Type arrangement

Kurs

Arrangør

I samarbeid med Bodø kommune, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke og Landsforeningen for slagrammede

Hvor

Bodø, sentrum
Arrangeres på Lærings- og mestringssenteret, fløy H, 1. etasje.

Du må ha henvisning fra lege for å delta. Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ)  eller per post til Nevrologisk poliklinikk, Nordlandssykehuset HF, Postboks 1480, 8092 Bodø. Merkes  med "Hjerneslagkurs"

Pårørende kan delta også når den hjerneslagrammede er for dårlig til selv å delta. Henvisning, innkalling og epikrise knyttes opp mot pasientens navn og fødselsnummer både når den pårørende kommer alene og når han kommer sammen med pasienten. Informer gjerne i henvisningen hvilken pårørende som ønsker å delta. 

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset.

Hvorfor delta på kurs?​

Målet med lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.​​
 
Sammen om mestring, læring for livet
Lærings- og mestringssentrenes visjon i Helse Nord
 

I forka​nt av lærings- og mestringskurset kan du ta en e-læring som forbereder deg på hva du kan forvente av kurset. E-læringen tar cirka 15 minutter å gjennomføre, og du finner den her​

Innhold i kurset​

Gjenno​m kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema. Du vil også møte en brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer fra å leve med den samme helseutfordringen. Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål og dele dine erfaringer med de andre kursdeltagerne.​

Sykdomslære, medikamenter og aktuell behandling. Bruker- og pårørendeerfaring. Utfordringer i dagliglivet. Seksualitet og samliv. Fysisk aktivitet og avspenning. Språket. Mestring. Rehabiliteringstilbud og kommunale tjenester. Rehabiliteringsprosessen. Erfaringsutveksling. Sosiale rettigheter og muligheter. Forebygging.

Praktisk informasjon

Kurset består av to påfølgende dager og en oppfølgingsdag noen uker senere.

Det er plass til 8 pasienter og deres pårørende på kurset.

Vi oppfordrer til å ta med en pårørende alle tre kursdagene. Dersom du er pårørende til en hjerneslagrammet som er for dårlig til selv å delta på kurset, kan du delta som pårørende alene.

Det legges opp til diskusjoner i grupper og i fellesskap og det vil være noe fysisk aktivitet.

Det serveres ikke lunsj på kurset, men man har anledning til å kjøpe lunsj i sykehusets kantine og kioskutsalg.

Kurset gjennomføres på Lærings- og mestringssenteret i fløy H, første etasje.

Virtuell vandring i kurslokalene

Overnatting

Du kan benytte deg av Helse Nord sine hotellavtaler når du trenger overnatting i forbindelse med avtaler på sykehuset. Du må selv kontakte aktuelt hotell og oppgi at du vil benytte deg av hotellavtalen. Her finner du oversikt over hvilke hoteller Helse Nord har avtalepris med.

Overnatting refunderes etter faste satser. Du vil få refundert samme beløp uavhengig av hvilket hotell du benytter. Les mer om refusjon

Rettigheter og egenandel

Pasienter og pårørende har rettigheter blant annet i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. 

Les mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring​​

Nyttige nettadresser

Her kan du finne nettsteder med kvalitetssikret helseinformasjon. Klikk på lenkene for å åpne nettsidene.

Behandlingsinformasjon om hjerneslag ved Nordlandssykehuset

Helsenorge

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Landsforeningen for slagrammede

Kursoversikt

Ønsker du å se flere kurstilbud for pasienter og pårørende kan du trykke her​Kontakt

Relevante behandlinger