Pasientkurs

Artrosekurs, håndartrose - Bodø

Dagskurs med påfølgende trening hjemme for deg som har artrose i hånd- og fingerledd.

Tid og sted

Når

  1. 05. jun. 2024

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Arrangeres i samarbeid med Lærings- og mestringssenteret og erfarne brukere.

Du må ha henvisning fra lege for å delta. Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ) eller per post. 

EPJ sendes i mappen "Ergoterapi artroseskole".

Papirhenvisning sendes til «KSF henvisning til vurdering håndartrose Bodø». Postboks 1480. 8092 BODØ. Merkes med tittelen «Artrosekurs hånd».

Det er ikke nødvendig med røntgenbildediagnostikk, eller henvisning til spesialist (ortoped/revmatolog) først. 

I henvisningen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer.


Hvorfor delta på kurs?​

Målet med lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.​​
 
Sammen om mestring, læring for livet
Lærings- og mestringssentrenes visjon i Helse Nord
 

I forka​nt av lærings- og mestringskurset kan du ta en e-læring som forbereder deg på hva du kan forvente av kurset. E-læringen tar cirka 15 minutter å gjennomføre, og du finner den her​

På artrosekurset er målet at du skal få kunnskaper og ferdigheter til å vedlikeholde eventuelt forbedre aktivitetsnivået, samt utsette eller eventuelt unngå operasjon.


Innhold i kurset​

Gjenno​m kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema. Du vil også møte en brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer fra å leve med den samme helseutfordringen. Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål og dele dine erfaringer med de andre kursdeltagerne.​

Vi går gjennom enkel anatomi og sykdomsbeskrivelse, typiske symptomer ved artrose, mulige behandlingsformer, skinnetilpasning, kartlegging av funksjonsnivå. treningsøvelser og grepsforbedrende hjelpemidler. Det vil også bli erfaringsutveksling i gruppen.

Praktisk informasjon

Artroseskolen er tredelt:

  • Kursdagen med undervisning i gruppe, er første del. Her er det forelesninger fra revmatolog eller ortoped, brukerrepresentant, gruppeterapeut og ergoterapeut. På kursdgaene gjennomgås også øvelser for hjemmetrening.
  • I løpet av de påfølgende dagene blir hver deltaker innkalt til en individuell oppfølgingstime med ergoterapeut for kartlegging av funksjonsnivå, tilpassing av ortoser (hvis nødvendig) og informasjon og veiledning ift hjelpemidler.
  • I etterkant av kurset ønsker vi at pasienten gjennomfører hjemmeøvelser og bruker treningsdagbok i en periode på ca 3 måneder. Målet for denne perioden er at pasienten skal ta i bruk kunnskapen for å bedre kunne mestre hverdagen med håndartrose.

Kurset gjennomføres på Lærings- og mestringssenteret i fløy H, første etasje og lunsj kan kjøpes  i sykehusets kantine/ kafe og kioskutsalg.

Virtuell vandring i kurslokalene


Overnatting

Du kan benytte deg av Helse Nord sine hotellavtaler når du trenger overnatting i forbindelse med avtaler på sykehuset. Du må selv kontakte aktuelt hotell og oppgi at du vil benytte deg av hotellavtalen. Her finner du oversikt over hvilke hoteller Helse Nord har avtalepris med.

Overnatting refunderes etter faste satser. Du vil få refundert samme beløp uavhengig av hvilket hotell du benytter. Les mer om refusjon

Rettigheter og egenandel

Pasienter og pårørende har rettigheter blant annet i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. 

Les mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring​​

Nyttige nettadresser

Her kan du finne nettsteder med kvalitetssikret helseinformasjon. Klikk på lenkene for å åpne nettsidene

Håndtreningsøvelser

Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering (NBRR)

Revmatologi- og muskelskjelettforskning, Diakonhjemmet sykehus

Enhet for helsetjenesteforskning og innovasjon (EHI)

Helsenorge

Helsebiblioteket

Norsk Revmatikerforbund

Kursoversikt

Ønsker du å se flere kurstilbud for pasienter og pårørende kan du trykke her​

 

Kontakt