Pasientkurs

ADHD foreldrekurs - Vesterålen

To dagers lærings- og mestringskurs for foreldre/foresatte til barn/ungdom i aldersgruppen 6-12 år med ADHD.

Passert
13.
februar
2024
2 dager
  1. 13. feb. 2024, 10:00 - 15:30
  2. 14. feb. 2024, 10:00 - 15:30

Tid og sted

Når

  1. 13. feb. 2024, 10:00 - 15:30
  2. 14. feb. 2024, 10:00 - 15:30

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Kurset arrangeres blant annet i samarbeid med PPD, NAV, ADHD Norge og kommunal fysioterapeut.

Hvor

Vesterålen, Stokmarknes
Kurslokale i 3. etasje på sykehuset.

Kurset er en del av behandlingstilbudet for barn som har fått ADHD diagnose og som har tilknytning til BUP Vesterålen. Du kan be ditt barns behandler ved BUP Vesterålen sette deg på venteliste til dette kurset.  

Hvorfor delta på kurs?​

Målet med lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.​​
 
Sammen om mestring, læring for livet
Lærings- og mestringssentrenes visjon i Helse Nord
 

I forka​nt av lærings- og mestringskurset kan du ta en e-læring som forbereder deg på hva du kan forvente av kurset. E-læringen tar cirka 15 minutter å gjennomføre, og du finner den her​

Innhold i kurset

Gjennom kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema. Du vil også møte en brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer fra å leve med den samme helseutfordringen. Kurset vil ha et hovedfokus på diskusjon og erfaringsutveksling med andre foreldre/foresatte i samme situasjon.

Underveis i kurset vil vi tematisere diagnosen, utredning, symptomer, årsaker, tilleggsproblematikk inkludert motorikk, barnets og foreldrenes perspektiv (egenomsorg, positiv foreldrestyring, å legge tilrette for mestring), skolesituasjon og PPD/PPT`s rolle, behandling (struktur og hjelpemidler, medikamenter, søvn, ernæring), sosiale rettigheter og stønader, tilbud i kommunene samt gi en presentasjon av ADHD Norge. 

Praktisk informasjon 

Kurset går over to dager på dagtid.
Kurset er gratis. Du registrerer deg på automatene ved sykehusets hovedinngang ved ankomst.

Det serveres kaffe, te og vann. Det er anledning til å kjøpe lunsj i sykehusets kantine, eller du kan ta med egen matpakke.

Overnatting

Du kan benytte deg av Helse Nord sine hotellavtaler når du trenger overnatting i forbindelse med avtaler på sykehuset. Du må selv kontakte aktuelt hotell og oppgi at du vil benytte deg av hotellavtalen. Her finner du oversikt over hvilke hoteller Helse Nord har avtalepris med.

Overnatting refunderes etter faste satser. Du vil få refundert samme beløp uavhengig av hvilket hotell du benytter. Les mer om refusjon

Rettigheter og egenandel

Pasienter og pårørende har rettigheter blant annet i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. 

Les mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring​​

Nyttige nettadresser

Her kan du finne nettsteder med kvalitetssikret helseinformasjon. Klikk på lenkene for å åpne nettsidene.

Behandlingsinformasjon om ADHD hos barn og unge ved Nordlandssykehuset

Helsenorge

Helsebiblioteket

ADHD Norge

 
 

Kursoversikt

Ønsker du å se flere kurstilbud for pasienter og pårørende kan du trykke her​

 

Kontakt

Relevante behandlinger