Diagnose

Hjernerystelse hos barn

Ved alvorlig ulykke eller mistanke om at hodeskaden er alvorlig, legges barnet på intensiv eller postoperativ de første timene eller dagene før det flyttes til sengepost. Ved mindre skader/kort bevissthetstap, observeres barnet på sengepost med hyppig tilsyn av sykepleier i cirka ett døgn etter skadetidspunkt.

Ved symptomer på hjernerystelse må du kontakte lege. De kan gi deg råd om observasjon og om det er behov for å dra til legevakt eller sykehus.

Les mer på helsenorge.no

Symptomer

Det kan være vanskelig å vurdere om barn har en hjernerystelse og man bør derfor observere ved mistanke. Hjernerystelse er i utgangspunktet en ufarlig tilstand, og det er svært liten risiko for varig skade. Likevel vil man observere barn som har fått en hodeskade, fordi det en sjelden gang kan utvikle seg små blødninger i hjernen eller mellom hodeskallen og hjernehinnen.

En lett hodeskade kan gi følgende lette og forbigående plager:

 • moderat hodepine
 • kvalme/oppkast
 • svimmelhet/ustøhet
 • nedsatt hukommelse
 • dårlig konsentrasjonsevne

Utredning

Innleggende lege vurderer barnets sykehistorie. Selv ved små slag mot hodet kan hjernen bli skadet. Det er derfor viktig å vurdere at pasienten oppfører seg som normalt.

Barnet tilses hyppig av sykepleier og vekkes jevnlig når det sover, hvor ofte avhenger av pasientens tilstand. En hjernerystelse behandles i hovedsak med hvile og skjerming. Barnet får ikke se på mobil, nettbrett, TV, spille playstation eller lese bøker. Ved manglende bedring eller økende symptomer vurderes det vanligvis å ta bilde av hodet, såkalt CT-scanning, for å utelukke brudd eller blødning i hodet.

Behandling

Etter en hjernerystelse kan barnet ha vondt i hodet eller være kvalm. Dette kan behandles med smerte‐ og/eller kvalmestillende medisiner.

Ved lett hjernerystelse kan barnet reise hjem etter cirka ett døgn. Ved kraftigere hjernerystelse kan det være nødvendig å bli på sykehuset i noen dager.

Oppfølging

De første dagene etter skaden, kan barnet ha hodepine, kvalme/oppkast, svimmelhet, nedsatt hukommelse og dårlig konsentrasjonsevne. Disse plagene forsvinner vanligvis av seg selv i løpet av 1 ukes tid. Hvis barnet ditt har hodepine, kan du bruke reseptfri smertestillende midler, for eksempel Paracetamol.

Vi anbefaler at aktiviteten begrenses de første dagene til barnet føler seg bra. For eksempel:

 • Mobilbruk, nettbrett, TV‐titting, videospill og lesing maksimum 1/2 time om gangen med et par timers pause i mellom.
 • Sportsaktiviteter som inneholder risiko for nye hodeskader (for eksempel fotball, hopping på trampoline og slalåm) bør unngås den første tiden etter skaden (2‐3 uker).

Det er normalt ingen oppfølgning fra sykehuset etter utskriving.

Vær oppmerksom

Akutte komplikasjoner forekommer sjelden når det ikke er funnet noe spesielt galt etter undersøkelsen på sykehuset.

Ta kontakt med den sengeposten dere var innlagt på, med én gang, dersom noen av de følgende symptomene likevel skulle dukke opp i de første dagene etter utskrivingen:

 • økende kraftig hodepine
 • hjentatte episoder med kvalme og brekninger
 • nedsatt bevissthet (vanskelig å vekke)
 • forvirring

Kontakt

Bodø, sentrum Barneklinikken

Kontakt Barneklinikken

Oppmøtested

Nærmere kontaktinformasjon finner du under besøksadressene.
En bygning med et skilt på forsiden

Bodø, sentrum

Parkveien 95

8005 Bodø

En stor bygning med parkeringsplass

Lofoten, Gravdal

Sykehusbakken 23

8372 Gravdal

En gate med biler og bygninger langs den

Vesterålen, Stokmarknes

Ivar Bergsmoes gate 3

8450 Stokmarknes

Transport

Klikk på bildet for stor​​ versjon o​​​g forklaringer.​

Kart over bygninger og vei

​​​

 

Praktisk informasjon

Vis hensyn når du tar bilder, filmer eller gjør lydopptak når du er på sykehuset eller ved et av våre behandlingssteder. ​Pasienter og pårørende som filmes eller fotograferes skal gi sitt samtykke. Det er ulovlig å spre bilder, lydopptak eller film av medpasienter og ansatte uten samtykke.  

Helsepersonell har taushetsplikt. Det betyr at de har plikt til å aktivt hindre at andre får kjennskap til opplysninger om pasienten de har ansvar for. Respekter derfor hvis de ber deg om å slutte å fotografere eller filme.  

PS! Hvis du ønsker å slette noe du har lagt ut på internett så kan du få hjelp til det på slettmeg.no

​Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgtjenester  

Les mer om pasientrettigheter

Vi har trådløst nett på alle våre lokasjoner.

Gjestenettet får man tilgang til via brukernavn og passord. For å få denne tilgangen trenger man et dagspass som pasienter kan få fra resepsjonen eller avdelingen man er innlagt på.