Behandling

Fjerning av urinblæren (Cystectomi)

Fjerning av urinblæren vil noen ganger være nødvendig i forbindelse med behandling av blærekreft. I noen tilfeller må urinblæren fjernes av andre årsaker enn kreft.

Den kirurgiske behandlingen av blærekreft kan deles i to grupper:

 1. Ved overfladisk kreft prøver man å bevare mest mulig av blæren.
 2. Der kreftsvulsten har vokst inn i annet vev vil en mer avansert behandling være nødvendig, som for eksempel å fjerne en del av blæren (blærereseksjon) eller hele urinblæren (cystectomi). Hos kvinner fjernes også livmor og eggstokker ved cystectomi. Hos menn fjernes prostatakjertel og sædleder. Inngrepet gjøres i narkose.

Når urinblæren fjernes blir det konstruert en ny blære av tarm som skal ivareta noe av funksjonen som den gamle hadde, enten gjennom en kunstig åpning – stomi/brickeravledning, eller ny blære på rett sted - «neoblære», som kobles til urinrøret.

Henvisning og vurdering

Det er sjelden fastlegen henviser direkte til fjerning av urinblæren. Som oftest vil fjerning av urinblæren være aktuelt først etter en grundig utredning i spesialisthelsetjenesten.

Før

Trening

Det er viktig at du holder deg i best mulig form før operasjonen. Trening før innleggelse vil kunne påvirke resultatet og vil lette rehabiliteringen etter operasjonen. Ved smerter anbefales det å bruke smertestillende for å kunne opprettholde aktivitetsnivået.

Røyking og alkohol

Røyking og daglig inntak av alkohol gir en økt risiko for komplikasjoner etter operasjonen. Røyking forsinker sårtilhelingen. Vi anbefaler derfor at du holder opp med å røyke og inntar minst mulig alkohol før operasjonen. Når du er innlagt kan du få nikotinplaster.

Kosthold

Overvekt øker også risikoen for komplikasjoner. Hvis du er overvektig er det gunstig om du forsøker å redusere vekten, helst med hjelp av en kombinasjon av kost og mosjon. Anbefalt hastighet for vektnedgang er 0,5-1 kg i uka, helst ikke raskere. Dette gjør at du bevarer mest mulig muskelmasse som du trenger for opptrening etter operasjon. Det er også viktig å spise nok protein før og etter operasjon, og det er derfor viktig å inkludere disse matvarene i kosten: egg, meieriprodukter, kjøtt, fisk og gjerne bønner og linser.
Rutinemessig blir det tatt blodprøver av alle som skal gjennomgå en operasjon. Noen pasienter skal ta EKG (hjerteundersøkelse).

Det vil bli vurdert for hver enkelt pasient om det er behov for nye røntgenundersøkelser eller andre undersøkelser før inngrepet/operasjonen.

Under

Du blir tatt imot av anestesi- og operasjonssykepleier som følger deg inn til operasjonsstua. Her legger du deg på operasjonsbordet og får tilkoblet overvåkningsutstyr slik at vi kan følge godt med deg under operasjonen. Det vil hele tiden være anestesisykepleier til stede som følger med hvordan du har det.

Etter at operasjonen er avsluttet vil anestesi/operasjonspersonell forflytte deg til en oppvåknings- eller intensivenhet. Her er det hele tiden sykepleiere som overvåker deg. Du vil bli tilkoblet overvåkningsutsyr som følger med at du har det bra. Når observasjonstiden er over og du føler deg i god form vil du bli overflyttet til sengepost.

Etter

Du kan forvente å være på sykehuset i ca 12 dager

Du vil vanligvis ha innlagt epidural rett etter operasjonen. Dette er en tynn plastslange inn i ryggen som gir smertestillende kontinuerlig. Etter 1-2 dager tas det bort og du vil få smertestillende som tabletter.

Det er viktig du kommer tidlig i gang med aktivitet. Du skal stå opp og være i litt aktivitet fra dagen etter operasjonen, men husk at så lenge du har epidural smertelindring må du ha hjelp. Ikke stå opp alene da du kan ha redusert kraft i bena. Du vil få hjelp av personale på sengepost for å få komme deg opp de første gangene. Aktivitet er viktig for å få tarmfunksjon i gang etter operasjon.

Du får spise forsiktig og drikke dagen etter operasjon. Drikk gjerne ernæringsdrikker i tillegg.

Spesielt ved operasjon  med stomi (brickeravledning):

Du vil ha to stenter (rør) som kommer ut i en stomipose. Disse skylles av en sykepleier en gang for hver vakt. Vi vil de første dagene måle hvor mye du drikker og hvor mye urin som kommer på posen for å følge med på at alt virker som det skal. Stentene fjernes før du drar hjem.

Spesielt ved operasjon neoblære:

Det blir lagt inn et kateter til din nye urinblære. Her vil det bli skyllet fra en til flere ganger i døgnet. Det er viktig at systemet holdes åpent. En blære laget av tarm produserer slim som kan tette kateteret. Innvendig i urinlederne har du to stenter som skal fjernes på operasjonsstuen.

Når stentene er fjernet kan du få reise hjem for så å komme tilbake for fjerning av kateter. Du får samtale med lege før hjemreisen og behov for sykemelding vurderes av legen

Vær oppmerksom

Kontakt din primærlege ved eventuell temperatur, økende svie og ubehag fra urinveiene. Disse symptomene kan tyde på en urinveisinfeksjon.

Du må unngå tunge løft og tungt fysisk arbeid de første seks ukene, men du skal være i aktivitet. Ta hvilepause når du trenger det.

Drikk godt, rundt to liter i døgnet for en god gjennomskylling av urin, og sørg for å innta tilstrekkelig næring.

Kontakt

Bodø, sentrum Urologi og kar/thoraxkirurgi, sengeområde B7, Bodø

Kontakt Urologi og kar/thoraxkirurgi, sengeområde B7, Bodø
En bygning med et skilt på forsiden

Bodø, sentrum

Parkveien 95

8005 Bodø

Transport

Parkeringen i Bodø sentrum er avgiftsbelagt i disse tidsrommene: 

 • Mandag-fredag: kl. 08.00–17.00
 • Lørdag. kl. 08.00–15.00
 • Søndag: gratis

Parkering kan også foretas med EasyPark-appen, kode 8149.

Klikk på kartet for mer detaljert informasjon.

Kart over bygg og parkering

Klikk på bildet for stor​​ versjon o​​​g forklaringer.​

Kart over bygninger og vei

​​​

 

Praktisk informasjon

Du finner Sykehusapoteket i fløy G, til venstre når du kommer inn hovedinngangen. 


Åpningstider: 

Mandag-fredag: 08:00-16:00.
Helger og helligdager: Stengt.

Telefon 77 78 19 00

Biblioteket har plassering i fløy H01, samlokalisert med Lærings- og mestringssenteret.

Biblioteket er betjent mandag til torsdag kl. 10.00-14.00​.
 
Hoveddelen av bibliotekfilialens samling er medisinsk faglitteratur om somatiske lidelser og pensumlitteratur for helsefaglige utdanninger. En egen samling med tilpasset litteratur beregnet på pasienter og pårørende finnes også. Det tilbys litteratursøk for ansatte/studenter, fjernlån fra andre bibliotek, lesesalsplasser og kunde-PC.
 
Kontaktinformasjon:  somatikkbibliotek@nlsh.no

Vis hensyn når du tar bilder, filmer eller gjør lydopptak når du er på sykehuset eller ved et av våre behandlingssteder. ​Pasienter og pårørende som filmes eller fotograferes skal gi sitt samtykke. Det er ulovlig å spre bilder, lydopptak eller film av medpasienter og ansatte uten samtykke.  

Helsepersonell har taushetsplikt. Det betyr at de har plikt til å aktivt hindre at andre får kjennskap til opplysninger om pasienten de har ansvar for. Respekter derfor hvis de ber deg om å slutte å fotografere eller filme.  

PS! Hvis du ønsker å slette noe du har lagt ut på internett så kan du få hjelp til det på slettmeg.no

​Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgtjenester  

Les mer om pasientrettigheter

Nordlandssykehuset Bodø har egen frisør lokalisert i N-fløya, ikke langt fra Apoteket. Ta til venstre ved informasjonsskranken.

Åpningstider:
 • Mandag, onsdag, torsdag, fredag: 08:00-16.00 
 • Tirsdag: 10:00-18:00 

Ønsker du å gi en gave eller donasjon til en klinikk eller avdeling? Les mer om hvordan dette kan gjøres​​​​

Panorama kafè er i 9. etasje og tilbyr blant annet salatbar, baguetter, suppe, kaker og varm/kald drikke. Vi tør påstå at du finner byens beste lunsjutsikt her!

Åpningstider:

 • Mandag-fredag: 08.30-17.00
 • Lørdag-søndag: stengt

 Besøk vår egen Facebook-side for dagens meny

Narvesen ligger i 1. etasje, til venstre når du kommer inn hovedinngangen. 

Åpningstider: 

 • Mandag-fredag: 07.00-21.00
 • Lørdag: 09.00-20.00
 • Søndag: 10.00-20.00

Sykehusprestene er ordinerte prester i Den norske kirke og de har videreutdanning for det spesielle arbeidet i  helsesektoren. De er utdannet til å være samtalepartnere, og kan møte det enkelte menneske med støtte, veiledning eller sjelesorg, eller bare være til stede og dele stillheten. Samtalen vil alltid foregå på premissene til den som søker kontakt.

Les mer om preste- og samtaletjenesten

Presten er tilgjengelig hverdager 08.00 - 15:30. 
Tlf. 75 53 40 00


​​Det er satt opp en røykebu på parkeringsplassen ved hovedinngangen. Ut over dette er det ikke tillatt å røyke på sykehusets område.

​​​Som pasient ved Nordlandssykehuset i Bodø og Vesterålen ønsker vi at du benytter selvinnsjekk ved poliklinisk oppsatt time. Det vil si at du ved ankomst Nordlandssykehuset registrerer deg i en selvinnsjekksautomat ved å benytte fødselsdato og etternavn. Registrerer du i tillegg ditt telefonnummer, har vi mulighet til å sende deg SMS når det er din tur å komme inn til legen. Vi kan lagre nummeret ditt i journalen, slik at vi hele tiden har dine oppdaterte personopplysninger og kan sende deg påminnelser i forkant av neste time.

Dersom vi har nummeret ditt registrert i vårt system kan vi sende deg SMS dersom legen kan ta deg inn tidligere enn forventet, og du kan sitte hvor som helst i mellomtiden, fram til ti minutter før din time begynner.
 
Som første sykehus i Norge tilbyr vi betaling i automat ved lokasjon Bodø og Stokmarknes.

Har du flere timeavtaler i løpet av samme dag, behøver du kun gå i automaten etter siste gjennomførte time. Vi vil da samle eventuelle beløp, slik at du kun behøver å betale en gang, uten å måtte stå i kø i de ulike poliklinikker. Nordlandssykehuset ønsker å oppfordre alle brukere til å betale med kort. Men dersom du av ulike grunner ikke ønsker det, kan vi sende deg en faktura el du kan betale kontant i vår ekspedisjon i første etasje. Her aksepterer vi også kredittkort.

Betalingsløsningen er foreløpig ikke tilgjengelig ved radiologiske besøk.
 
Selvinnsjekk og betaling i automat fører til at du som pasient ikke behøver å henvende deg i skranken før og etter ditt besøk. Du må allikevel påberegne at det kan ta noen minutter før oppgjøret ditt er klart i automaten.
 
Dersom du har behov for assistanse til selvinnsjekk el betaling ta kontakt med pasientvert eller personalet i ekspedisjonen så vil de kunne hjelpe deg. 

Vi har trådløst nett på alle våre lokasjoner.

Gjestenettet får man tilgang til via brukernavn og passord. For å få denne tilgangen trenger man et dagspass som pasienter kan få fra resepsjonen eller avdelingen man er innlagt på. 

Zefyr hotell er lokalisert ved sykehuset i sentrum og har inngang fra Biskop Kroghs gate 21. Det er også gjennomgang fra sykehuset via hovedinngangen i Parkveien. Hotellet er døgnåpent, og det er alltid noen som tar i mot deg i resepsjonen når du kommer.

Telefon: 75 50 06 20

E-post: 

Les mer og se bilder fra Zefyr hotel

Parkering: Hotellets gjester kan parkere på egne merkede parkeringsplasser under oppholdet. OBS! Husk å hente parkeringsbevis i resepsjonen. I tillegg finnes det godt med parkeringsplasser mot betaling på sykehusets parkeringsplass, og på kommunale plasser rundt hotellet.

Om hotellet: Pasienter som bor på Zefyr må være friske nok til å klare seg selv. Det er avdelingen som har det medisinske ansvaret for behandlingen din ved sykehuset, som avgjør om du kan bo på hotellet, eller må være innlagt på avdelingen.

Alle rommene har minst to senger, eget bad, kjøleskap og TV på rommet. Trådløst internett er gratis for hotellets gjester. Frokost er inkludert i romprisen. Lunsj, middag og kveldsmat er til salgs i hotellets restaurant for de som ikke har alle måltider inkludert.

Det finnes også et enklere mattilbud, samt kioskvarer, til salgs i hotellets resepsjon hele døgnet. Det er TV og trådløst internett på alle rom.

Pasienthotellet eies av Nordlandssykehuset HF og driftes av Norlandia. Resepsjonen er bemannet med en sykepleier døgnet rundt. Denne personen kan være behjelpelig med råd og informasjon.