Undersøkelse

Bronkoskopi hos barn

Bronkoskopi er en undersøkelse som gir legen mulighet til å se ned i strupehodet og luftveiene. Undersøkelsen gjør det mulig å ta vevsprøver / biopsier eller suge opp slim. Prøver som tas av slimet, kan undersøkes med tanke på infeksjon eller cellenes sammensetning. Bronkoskopi hos barn gjøres med barnet i narkose.

Målet med undersøkelsen er å finne ut hva som forårsaker lungeproblemer.
Bronkoskopet hjelper legen til å se luftveienes fasong, og om det er unormalt slim i lungene.
Noen ganger utføres bronkoskopi etter inngrep i luftrør, bronkier eller lunger for å se hvordan tilstanden utvikler seg.

Bronkoskop er et fiberoptisk instrument med et kamera i enden. Til barn benyttes svært tynne bronkoskop.

Før

​​Faste

Før operasjonen/undersøkelsen må barnet faste. Hvis barnet ikke møter fastende, kan det hende vi må avlyse/utsette timen.

De siste 6 timene før operasjon/undersøkelse skal ikke barnet spise mat eller drikke melk/melkeprodukter. Spedbarn kan få morsmelkerstatning inntil 4 timer før, og morsmelk inntil 3 timer før. De siste 2 timene skal barnet unngå drops og tyggegummi, snus og røyk, fordi dette kan øke mageinnhold og magesyre. Barnet kan drikke klare væsker frem til 1 time før operasjon/undersøkelser: Vann, saft, juice uten fruktkjøtt, brus, te og kaffe uten melk. Barnet kan pusse tenner og skylle munnen når som helst.

Mat og melk/melkeprodukter: Stoppes 6 timer før
Morsmelkerstatning: Stoppes 4 timer før
Morsmelk: Stoppes 3 timer før
Drops og tyggegummi, røyk og snus: Stoppes 2 timer før
Klare væsker: Stoppes 1 time før

Hvis barnet likevel har spist eller drukket utenom de tidene som står her må personalet få vite det. Strengere regler kan være nødvendig for noen. Det får dere i så fall beskjed om.

Før bronkoskopien vil lungelegen som skal utføre undersøkelsen, snakke med dere og undersøke barnet. Det vil noen ganger være aktuelt å gjennomføre en lungefunksjonstest av barnet før bronkoskopien. Det blir ofte tatt blodprøver og røntgenbilde av lungene før bronkoskopien.

Bronkoskopi hos barn gjøres med barnet i narkose, og undersøkelsen utføres derfor på operasjonsstuen. Et barneanestesiteam venter på dere ved undersøkelsesrommet. Barnet vil bli lagt i narkose ved hjelp av en  pustemaske eller en venekanyle (intravenøst). En forelder får bli med inn på operasjonsstuen for å trygge barnet inntil det har sovnet. Dere vil få anvist et sted å vente mens undersøkelsen foregår.

En anestesilege vil gjennomgå prosedyren med dere før undersøkelsen. Gi beskjed om barnet har allergier.

Barnet vil komme til undersøkelse på sykehuset dagen før bronkoskopien. Undersøkelsen kan utføres som dagbehandling eller ved at barnet blir lagt inn på sykehuset.  

Ta med barnets faste medisiner.

Under

Når barnet har sovnet, blir stemmebåndene bedøvd med lokalbedøvelse. Deretter føres bronkoskopet, et tynt fleksibelt rør med lys i enden, via nesen og ned i barnets luftveier. Legen kan da se og undersøke luftveiene. Det blir tatt både bilder og video med skopet. Etter undersøkelsen kan det være mulig å se dette sammen med legen. 

Bronkoalveolær Lavage eller BAL er en prøvemetode hvor saltvann skylles helt ut til de smaleste delene av luftveiene. Væsken suges tilbake og sendes til undersøkelse. BAL er en skånsom prøvetakningsmetode.

Noen ganger gjøres det en bronkografi. Dette er en røntgenundersøkelse av luftveiene som gjennomføres ved hjelp av kontrastmiddel. Den gjøres også mens barnet er i narkose.

Av og til tas det vevsprøve / biopsi. Da tas en liten bit fra bronkialveggen ‐ ca. 2 mm i diameter - for å undersøke i mikroskop. Legen vi gi beskjed om denne undersøkelsen er nødvendig for ditt barn.

Barnet sover under selve undersøkelsen og merker ingenting. Etter denne undersøkelsen er det vanlig å ha sår hals noen dager. Barnet kan få smertestillende som paracetamol. Det er vanlig at barnet får feber noen timer etter undersøkelsen, og noen barn kan også få tung pust. De fleste barna føler seg helt fine få timer etter undersøkelsen.

Selve undersøkelsen varer i 5 ‐ 20 minutter. Medregnet narkosen varer undersøkelsen i 30 ‐ 60 minutter.

Etter

Barnet våkner opp på oppvåkningsavdelingen. Etter narkosen kan barn reagere ulikt. Noen gråter, er forvirret og litt engstelige. Noen er kvalme og kaster opp. Dette er vanlige reaksjoner, og de vil forsvinne etterhvert som barnet våkner ordentlig. Det er ulikt hvor lang tid det tar før barna er helt våkne. Noen barn sovner også igjen etter at de har våknet. Det er bare bra, så la barna få sove til de våkner.
Foreldre er velkomne til oppvåkningsavdelingen.

Når barnet er ordentlig våken, får barnet komme tilbake sengeposten. Her vil legen snakker med dere før hjemreisen. De fleste vil kunne reise hjem samme dag. Unntaket er barn under ett år og barn med ulike grunnlidelser som gir behov for ekstra overvåking på sykehus etter undersøkelsen.
Barnet må drikke, spise og tisse før det får reise hjem.

Ansvarlig lungelege snakker med dere før dere reiser hjem etter bronkoskopien om funn og videre behandling.

Under undersøkelsen bedøves stemmebåndene med lokalbedøvelse. Barnet bør ikke drikke eller spise før 1 - 2 timer etter bronkoskopien. Etter dette kan dere oppmuntre barnet til å drikke godt, særlig om det ikke har så god matlyst.


Vær oppmerksom

Enhver narkose innebærer en risiko, men den er liten. Anestesilege er tilstede under bronkoskopien og passer på at barnet har det bra under narkosen. Etter en narkose kan barnet få sår hals, være trett, få hodepine eller føle seg syk. Dette varer ofte bare en kort periode.

Barnet kan få temperaturstigning etter undersøkelsen. Denne er vanligvis forbigående. Hvis den er vedvarende til neste dag, eller hvis allmentilstanden er påvirket, kan det skyldes infeksjon. Ta kontakt med lege hvis feberen ikke går over.

Er det tatt prøver kan det komme litt friskt blod i spyttet, men dette er ufarlig. Større blødninger skjer svært sjelden. Hvis det kommer stadig friskt blod i spyttet etter hjemkomst, må du ta kontakt med sykehuset igjen.

Kontakt

Bodø, sentrum Barneklinikken

Kontakt Barneklinikken

Oppmøtested

Nærmere kontaktinformasjon finner du under besøksadressene.
En bygning med et skilt på forsiden

Bodø, sentrum

Parkveien 95

8005 Bodø

En stor bygning med parkeringsplass

Lofoten, Gravdal

Sykehusbakken 23

8372 Gravdal

En gate med biler og bygninger langs den

Vesterålen, Stokmarknes

Ivar Bergsmoes gate 3

8450 Stokmarknes

Transport

Klikk på bildet for stor​​ versjon o​​​g forklaringer.​

Kart over bygninger og vei

​​​

 

Praktisk informasjon

Vis hensyn når du tar bilder, filmer eller gjør lydopptak når du er på sykehuset eller ved et av våre behandlingssteder. ​Pasienter og pårørende som filmes eller fotograferes skal gi sitt samtykke. Det er ulovlig å spre bilder, lydopptak eller film av medpasienter og ansatte uten samtykke.  

Helsepersonell har taushetsplikt. Det betyr at de har plikt til å aktivt hindre at andre får kjennskap til opplysninger om pasienten de har ansvar for. Respekter derfor hvis de ber deg om å slutte å fotografere eller filme.  

PS! Hvis du ønsker å slette noe du har lagt ut på internett så kan du få hjelp til det på slettmeg.no

​Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgtjenester  

Les mer om pasientrettigheter

Vi har trådløst nett på alle våre lokasjoner.

Gjestenettet får man tilgang til via brukernavn og passord. For å få denne tilgangen trenger man et dagspass som pasienter kan få fra resepsjonen eller avdelingen man er innlagt på.