Kartleggingsskjema

Ifølge pakkeforløpet for psykisk helse for voksne bør det brukes standardiserte verktøy for å kartlegge og måle symptomer og funksjon, både under utredning i starten av forløpet, underveis i tilknytning til evalueringspunkter og før avslutning. 

Ved Regionalt senter for spiseforstyrrelser ber vi deg besvare kartleggingsskjema om deg selv og dine symptomer i det elektroniske behandlingsregisteret Ednor. Utfyllingen skjer normalt på PC i våre lokaler. Behandler besvarer samtidig skjema om din diagnose og funksjon. I Ednor registrerer vi i tillegg hvilket behandlingstilbud pasientene våre mottar hos oss. 


Kartleggingsskjemaene inngår i den kliniske vurderingen av hvilke tiltak det er behov for, som drøftes og avgjøres i samarbeid med deg. 

Kartleggingsskjemaene kan i tillegg danne grunnlag for kvalitetssikring og forskning på gruppenivå. Regionalt senter for spiseforstyrrelser har et eget kvalitets- og forskningsregister. Data fra registeret kan inngå i konkrete forskningsprosjekter. ​

Sist oppdatert 28.04.2023