Forskningsprosjekter

​Forskning på multifamilietilbudet

Det pågår et forskningsprosjekt om multifamiliegruppa, som er et tilbud til pasienter med spiseforstyrrelse og deres familier. Deltakerne i gruppa har gitt gode tilbakemeldinger om tilbudet, men i forskningsprosjektet er det ønske om å se nærmere på resultater og deltakernes erfaringer.

Forskningen er delt inn i to delprosjekter, og to stipendiater med finansiering fra Nord universitet er tilknyttet delprosjektene.

Det ene delprosjektet tar for seg spørreskjema-data fra deltakerne, for å se om pasienter og pårørende opplever en bedring i psykisk helse og familiefunksjon. Prosjektet gjennomføres av en stipendiat ved Nord universitet. Her brukes det blant annet data fra vårt lokale kvalitets- og forskningsregister. Registeret er samtykkebasert og inneholder data fra multifamilie siden 2012.

Det andre delprosjektet bruker en kvalitativ tilnærming. Her har en forsker deltatt på flere av gruppene og utført intervjuer med pasienter, pårørende og terapeuter. Så langt er det publisert én artikkel fra dette prosjektet, om terapeutenes opplevelse og tilnærming. Det er også publisert en artikkel om foreldre til voksne med alvorlige spiseforstyrrelser.

Det er planlagt å publisere flere forskningsartikler fra begge delprosjektene.

Prosjektleder er professor Berit Støre Brinchmann, som er ansatt femti prosent ved Regionalt senter for spiseforstyrrelser og femti prosent ved Nord universitet. 

Sist oppdatert 13.10.2022