Kvalitetsregister

Regionalt senter for spiseforstyrrelser har et eget kvalitets- og forskningsregister for spiseforstyrrelser (Edkval). 

Som pasient hos oss, vil du bli spurt om du ønsker å delta i Edkval. Deltakelse er frivillig. Du vil få utdelt et informasjonsskriv og samtykke, som du underskriver hvis du ønsker å delta. 

Samtykker du til deltakelse, vil informasjonen som er registrert om deg i vårt elektroniske behandlingsregister Ednor bli overført til kvalitets- og forskningsregisteret Edkval. 

Data i Edkval danner grunnlag for kvalitetssikring og forskning på gruppenivå.

Sist oppdatert 03.11.2022