Korttidsenhet rus

Rus- og avhengighetsbehandling på korttids døgnavdeling innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er et frivillig tilbud til personer over 18 år som ønsker avrusning, kartlegging, utredning og behandling som et ledd i endring av egne rusmiddelvaner. Dette gjelder både legale og illegale rusmidler.

Korttidsenhet rus har åtte korttidsplasser, hvorav to har fokus på avrusning/ stabilisering, og seks har fokus på kartlegging, utredning og behandling. Enheten er etablert etter Lov om spesialisthelsetjenesten §2-1 for å gi tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelbruk (TSB) til pasienter i helseregion Nord, fortrinnsvis fra Salten. Normert varighet på oppholdet er fra 2 til 8 uker.

Henvisning - les mer her!

Vi ønsker å ha en samtale med alle som skal inn til behandling hos oss før innleggelsen, for å sammen se på henvisningen, avklare problemstillinger og spørsmål og bli enige om mål for behandlingsoppholdet. Dette vi stå i innkallingsbrevet du mottar. Du er velkommen til å ta med deg en pårørende/ annen kontaktperson på dette møtet.

Ta med fullstendig og oppdatert medisinliste, oversikt over eventuelle matallergier, informasjon om evt andre hensyn vi bør ta for å tilpasse oss dine behov best mulig.

Vi tilbyr individuelt tilrettelagt behandling som tar utgangspunkt i dine behov og ønsker, basert på anbefalinger i nasjonal faglig retningslinje for avrusning og rusbehandling i institusjon.

Vårt mål er å fremme dine muligheter for læring, mestring og personlig ansvar i forhold til dine rusvaner, og slik fremme opplevelsen av egenverdi og mestring.

Vi samarbeider også med LAR, og kan tilby oppstart/utfasing av LAR på institusjon, medikamentjustering eller bytte av medikament til LAR-pasienter. Dette vil din LAR-behandler kunne gi deg mer informasjon om, og også kunne søke deg inn til opphold hos oss.

I behandlingen vår inngår avrusning, abstinensbehandling, kartlegging av rusmiddelvaner, motivasjonsarbeid med bl.a. motiverende intervju, behandling av avhengighet og miljøterapi.

Tilbudet inneholder også gruppebehandling og individuell behandling, undervisning, utredning og behandling av somatiske lidelser, hjelp til oppstart av tannbehandling, fysioterapi  kostholdskartlegging- og veiledning. Se mer om dette under.

Vi kan hjelpe deg med samarbeid med andre instanser i helsevesenet, og med å få avholdt ansvarsgruppemøter og samtaler med pårørende under oppholdet hvis du ønsker dette.

Vi tilbyr også reopphold for de det ansees viktig og stabiliserende for i behandlingsforløpet etter utskrivelse. Dette avtales med behandler og enhetsleder.


Nærmere informasjon om vårt behandlingstilbud finner lengre ned på siden.

  • Enheten har tilgjengelig stasjonære PCer med nettilgang til lån for pasientene. Vi har for tiden ikke trådløst nett. Du må gjerne ta med egen bærbar PC eller liknende.
  • Ved innleggelse ber vi om at du signerer et samtykkeskjema i forhold til opplysninger til fastlege, kommunale tjenester og andre du kan ha behov for bistand fra, og at du oppgir nærmeste pårørende. Diskuter gjerne dette på forhånd med den du ønsker skal stå oppført.
  • Besøk og utgang avtales med teamet ditt.
  • Ta gjerne med utetøy/ turklær etter sesong, vi er mye på tur i all slags vær. Har du ikke eget så kan vi låne hos aktivitetsseksjonen på sykehuset.

Vi som jobber her er psykiater, leger, psykolog, sosionom, fysioterapeut, kokk, spesialsykepleiere, sykepleiere, vernepleiere, miljøterapeuter og miljøarbeidere. I tillegg er Nordlandssykehuset et utdanningssykehus, så du må påberegne at det kan være studenter fra diverse utdanninger ved universitetet i praksis hos oss.

På grunn av allergi er det ikke lov med dyr på enheten. Eventuelle kostnader til kennelopphold dekkes dessverre ikke av det offentlige.

Les mer om tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard her
 

Kontakt

Slik finner du fram

Oppmøtested

Mellomåsen - fløy A.

Mellomåsveien 106, Rønvik

Mellomåsveien 106

Mellomåsveien 106, 8076 Bodø

Praktisk informasjon

​Besøk og utgang avtales med teamet ditt.

​På grunn av allergi er det ikke lov med dyr på enheten. 

Eventuelle kostnader til kennelopphold dekkes dessverre ikke av det offentlige.

​Vi som jobber her er psykiater, leger, psykolog, sosionom, fysioterapeut, kokk, spesialsykepleiere, sykepleiere, vernepleiere, miljøterapeuter og miljøarbeidere. I tillegg er Nordlandssykehuset et utdanningssykehus, så du må påberegne at det kan være studenter fra ulike utdanninger ved universitetet i praksis hos oss.​

​Enheten har tilgjengelig stasjonære PCer med nettilgang til lån for pasientene. Du må gjerne ta med egen bærbar PC eller liknende.​

​Ved innleggelse ber vi om at du signerer et samtykkeskjema ift opplysninger til fastlege, kommunale tjenester og andre du kan ha behov for bistand fra, og at du oppgir nærmeste pårørende. Diskuter gjerne dette på forhånd med den du ønsker skal stå oppført.​

​Ta gjerne med utetøy/ turklær etter sesong, vi er mye på tur i all slags vær. Har du ikke eget så kan vi låne hos aktivitetsseksjonen på sykehuset.​