Habilitering voksne, Lofoten

Habilitering voksne, Lofoten, følger opp pasienten i deres hjem/kommune i Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan.

Målgruppe:

Voksne over 18 år med medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse. Herunder utviklingshemming, autismespekterforstyrrelse, ulike syndromer og komplekse tilstander som medfører alvorlige og sammensatte funksjonsnedsettelser.

Oppgaver:

  • Utredning / kartlegging, behandling, råd og veiledning.
  • Kurs og pasientopplæring.

Henvisning:

  • Henvises av lege på aktuell sengepost eller fra fastlege elektronisk til HAVO Lofoten.

Kontakt

Telefon

Slik finner du fram

Oppmøtested

Felles poliklinikk.
En stor bygning med parkeringsplass

Lofoten, Gravdal

Sykehusbakken 23

8372 Gravdal