Pasientkurs

Ungdomskurs

2 dagers lærings- og mestringskurs for ungdom og unge voksne, 16 - 25 år, med langvarige helseutfordringer.

Avlyst
3.
oktober
2022
2 dager
 1. 03. okt. 2022
 2. 04. okt. 2022

Tid og sted

Når

 1. 03. okt. 2022
 2. 04. okt. 2022

Type arrangement

Gruppeopplæring

Arrangør

I samarbeid med ungdomsrådet i Nordlandssykehuset

Du må ha henvisning fra lege for å delta, det kan være din fastlege eller din lege på sykehuset.

Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ)  eller per post til Barneklinikken, Nordlandssykehuset HF, Postboks 1480, 8092 Bodø. Henvisningen merkes med «ungdomskurs- barneavdelingens/LMS »

I henvisningen må det påføres fullstendig navn, fødselsnummer, kontakttelefon og diagnose på den som skal delta. Hvis pårørende skal delta må dette framkomme av søknaden med navn. 

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset.

Hvorfor delta på kurs

Hvorfor delta på kurs?​

Målet med lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.​​
 
Sammen om mestring, læring for livet
Lærings- og mestringssentrenes visjon i Helse Nord
 

I forka​nt av lærings- og mestringskurset kan du ta en e-læring som forbereder deg på hva du kan forvente av kurset. E-læringen tar cirka 15 minutter å gjennomføre, og du finner den her​

Innhold i kurset

Innhold i kurset​

Gjenno​m kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema. Du vil også møte en brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer fra å leve med den samme helseutfordringen. Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål og dele dine erfaringer med de andre kursdeltagerne.​

 • Presentasjonsrunde og forventningsavklaringer. Bli kjent
 • Hvilke rettigheter og sosiale aspekter er det å være ung å ha en langvarig helseutfordring
 • Hva kan apoteket hjelpe til med? Hvordan reagerer en ung kropp på medikamenter?
 • Ungdomskroppen- hva skjer ?
 • Brukerinnlegg, meg som ung?
 • Seksualitet ved langvarige helseutfordringer 
 • Hverdagen med helseutfordringer; Identitet, mestring og sosiale relasjoner
 • Erfaringsdeling i mindre grupper


Målgruppe

Kurset er for undommer / unge voksne mellom 16- 25 år , med langvarige helseutfordringer. Helseutfordringene kan være både somatiske sykdom og psykisk helse og rus problematikk.

Praktisk informasjon

Kurset består av to dager med fysisk oppmøte på Lærings- og mestringssenteret ved Nordlandssykehuset i Bodø. 

Det serveres ikke lunsj på kurset, men man har anledning til å kjøpe lunsj i sykehusets kantine og kioskutsalg.

Kurset gjennomføres på Lærings- og mestringssenteret i fløy H, første etasje. 

Virtuell vandring i kurslokalene


Overnatting

For informasjon om vårt pasienthotell kan du bruke denne lenken:


Overnatting

Du kan benytte deg av Helse Nord sine hotellavtaler når du trenger overnatting i forbindelse med avtaler på sykehuset. Du må selv kontakte aktuelt hotell og oppgi at du vil benytte deg av hotellavtalen. Her finner du oversikt over hvilke hoteller Helse Nord har avtalepris med.

Overnatting refunderes etter faste satser. Du vil få refundert samme beløp uavhengig av hvilket hotell du benytter. Les mer om refusjon


Reise


Rettigheter og egenandel


Pasienter og pårørende har rettigheter blant annet i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. 

Les mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring


Utskriftsvennlig brosjyre

Kommer

Nyttige nettadresser

Her kan du finne nettsteder med kvalitetssikret helseinformasjon. Klikk på lenkene for å åpne nettsidene.

Behandlingsinformasjon om Revmatoid artritt ved Nordlandssykehuset

Helsenorge

Helsebiblioteket

Norsk Revmatikerforbunds barne- og ungdomsgruppe, BURG

Norsk Revmatikerforbund

Nasjonal kompetansetjeneste for barne- og ungdomsrevmatologi

Nasjonal kompetansetjeneste for revmatisk rehabilitering

Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer

Ung.no -det offentliges informasjonskanal for ungdom

Kursoversikt for pasienter og pårørende

Kursoversikt

Ønsker du å se flere kurstilbud for pasienter og pårørende kan du trykke her​Kontakt