Strategisk samarbeidsutvalgsmøte 1. februar 2023

Sakene 001-018

Passert
1.
februar
2023
 1. 01. feb. 2023, 09:30 - 14:00

Tid og sted

Når

 1. 01. feb. 2023, 09:30 - 14:00

Saksliste for strategisk samarbeidsutvalgsmøte

 • SSU sak 01-2023 Godkjenning innkalling og saksliste 
 • SSU sak 02-2023 Godkjenning av referat fra møtet i SSU 21. september 2022 
 • SSU sak 03-2023 Evaluering av dialog- og partnerskapsmøte 2022 
 • SSU sak 04-2023 Dialog- og partnerskapsmøte 2023 
 • SSU sak 05-2023 Revisjon av overordnet samarbeidsavtale og tilhørende tjenesteavtaler 
 • SSU sak 06-2023 Oppfølging av helsefellesskapets handlingsplan – retningslinje for etablering av faglig samarbeidsutvalg 
 • SSU sak 07-2023 Felles rekrutteringsprosjekt av leger i Vesterålen- forskningsbasert metodikk 
 • SSU sak 08-2023 Prosjekt trygg akuttmedisin oppfølging av SSU sak 29-2022 
 • SSU sak 09-2023 Innovasjonsprosjekt hjemmebehandling med antibiotika 
 • SSU sak 10-2023 Implementering av pakkeforløp hjem for pasienter med kreft 
 • SSU sak 11-2023 Samhandlingsavvik mellom kommuner og sykehus 
 • SSU sak 12-2023 Innovasjonsprosjekt tidlig integrasjon av palliativ behandling av barn og unge i Nordland 
 • SSU sak 13-2023 Overordnet plan for sikkerhetspsykiatrien og øvrige tiltak for dømte til tvungent psykisk helsevern 
 • SSU sak 14-2023 Forskning i, med og for kommunene – hvordan kan innbyggernære behov ivaretas i helseforskning og innovasjon? Initiativ fra Norges forskningsråd 
 • SSU sak 15-2023 Om brukermedvirkning 
 • SSU sak 16-2022 Orientering om driften ved laboratoriet Nordlandssykehuset Vesterålen 
 • SSU sak 17-2023 Status lokale samhandlingsarenaer 
 • SSU sak 18-2023 Omforent og felles analysegrunnlag for helsefellesskapene