Dialog- og partnerskapsmøte, 23. november 2023

Dialog- og partnerskapsmøtet 2023 arrangeres i samarbeid med KS i forbindelse med deres høstkonferanse. 

Passert
23.
november
2023
  1. 23. nov. 2023

Tid og sted

Når

  1. 23. nov. 2023

Program

Dialogmøtet kl. 12.00-16.45 

12:00-12:15 Leder for Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen, Salten Siri T. Ursin,

og leder for Helsefellesskapet Helgeland Rakel Berg ønsker velkommen

12:15-12:45 Samhandlingsbudsjett og incentiver for kommunal samhandling v/statssekretær Ellen Arnesen

12: 45-13:00 Pause. Helsefellesskapene går til sine møterom

13:00-13:15 Statusrapport i helsefellesskapet v/samhandlingssekretariatet.

13:15-13:30 Forventninger til helsefellesskapene v/Arne Johansen, kommunedirektør Meløy kommune

13:30-13:45 Spørsmål og kommentarer fra salen

13:45-14:00 Pause

14:00-16:45 Paneldialoger

14:00-14:45 Tjenesteinnovasjon og digitalisering

14:45-15:00 Pause

15:00-15:45 Helseberedskap

15:45-16:00 Pause

16:00-16:45 Bemanningsutfordringer

16:45-17:00 Pause

Saksliste 

Partnerskapsmøtet kl. 17.00-18.00

Dessverre har relanseringen av Nordlandssykehusets internettsider ført til at lenkene i sakdsokumentene ikke lenger leder til riktig dokument. For å bøte på dette ligger lenker til dokumentenes vedlegg under hver enkelt sak her:

Sak 01 Konstituering

Sak 02 Godkjenning av saksliste

Sak 03 Valg av leder og nestleder i strategisk samarbeidsutvalg
Vedtekter for Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen, Salten

Sak 04 Revisjon av Vedtekter for Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen, Salten § 4
Vedtekter for Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen, Salten
Partnerskapsmøtets sak 03-2022 Vedtekter for Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen, Salten

Sak 05 Revisjon Vestfjorderklæringen
Vestfjorderklæringen 2021 - 2023

Sak 06 Revisjon av samarbeidsavtalen
Partnerskaspmøtet sak 07-2022 Revisjon av overordnet samarbeidsavtale og tilhørende tjenesteavtaler
SSU sak 05-2023 Revisjon av overordnet samarbeidsavtale og tilhørende tjenesteavtaler
SSU sak 23-2023 Status revisjon av overordnet samarbeidsavtale og tilhørende tjenesteavtaler, oppfølging av SSU sak 05-2023
SSU sak 34-2023 Status revisjon av overordnet samarbeidsavtale og tilhørende tjenesteavtaler, oppfølging av SSU sak 05-2023
Gjeldende overordnet samarbeidsavtale med tilhørende tjenesteavtaler
Revidert samarbeidsavtale
Rapport fra arbeidsgruppen

Sak 07 Statusrapport Helsefellesskapet
Statusrapport for Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen, Salten

Sak 08 Dialog- og partnerskapsmøtet 2024