Strategisk samarbeidsutvalg i Vesterålen

Strategisk samarbeidsutvalg hadde møte onsdag 7. juni ved Nordlandssykehuset i Vesterålen. Hovedsak på agendaen var oppfølging av helsefellesskapets handlingsplan.

Monika Sæthre
Publisert 08.06.2023
Gjeng med damer og menn

Strategisk samarbeidsutvalg møttes onsdag 7. juni ved Nordlandssykehuset Vesterålen på Stokmarknes.

Strategisk samarbeidsutvalg, nivå 2 i Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen, Salten, møttes onsdag 7. juni ved sykehuset på Stokmarknes.
Hovedsak på agendaen var oppfølging av helsefellesskapets handlingsplan. Toppledere fra Nordlandssykehuset, kommunedirektører og helse- og omsorgssjefer som representerer kommunene i Lofoten, Vesterålen og Salten jobbet sammen for å finne fram til gode strategier for å møte de tre innsatsområdene i helsefellesskapet. 

Hvordan kan helsefellesskapet rigges slik at vi kan bidra til å møte fremtidens utfordringer innenfor helse, demografi og rekruttering av fagpersonell som en felles utfordring? Kommunene og Nordlandssykehuset må jobbe sammen for at disse utfordringene ikke truer bærekraften i helsetjenestene i tiden som kommer.

Møtet ble avsluttet med omvisning på sykehuset der avdelingslederne Trine Haugen (kirurgisk avdeling) og Elisabeth B. Jensen (medisinsk avdeling) guidet SSU-medlemmene gjennom sykehuset på Stokmarknes og ga utvalget et godt bilde av dagens drift og utfordringer.