Samhandlingsarenaer i helsefellesskapet

Det er behov for å etablere lokale samhandlingsarenaer i helsefellesskapet som sørger for at helsefellesskapets prioriteringer og prosjekter får felles lokal ledelsesforankring og gjøres gjeldende lokalt.

Monika Sæthre, rådgiver Samhandlingsavdelingen
Publisert 05.10.2022

​Samhandlingsarenaer i helsef​ellesskapet

Målet er først og fremst å videreutvikle arenaene som har vært i regi av Nordlandssykehuset, til å ha mandater som tar høyde for lokale, regionale og nasjonale føringer og som skaper felles eierskap til organisering og agenda. Dette vil kunne styre samhandlingsarenaene til å bli lokale møteplasser som støtter opp om helsefellesskapets hensikt; de gode pasientforløpene. I 2022 og starten av 2023 vil Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen, Salten avholde regionale workshops hvor man vil konkretisere dette arbeidet.​

I helsefellesskapsmodellen forventer man representasjon av fastleger på lik linje med kommunal representasjon og på alle nivå. På grunn av dette er det behov for å evaluere legenes samhandlingsarenaer sett opp mot rollene i helsefellesskapet. Dette for å få en best mulig utnyttelse av legeressurser til slike formål samtidig som man skaper engasjement og involvering i helsefellesskapets arbeid på en målrettet måte. Dette vil diskuteres i egen sak i strategisk samarbeidsutvalgs møte i desember.