Helsefelleskapet Lofoten, Vesterålen og Salten

Samarbeids- og tjenesteavtaler skal revideres

Arbeidsgruppen som er oppnevnt til revisjon av samarbeids- og tjenesteavtaler hadde sitt konstituerende møte 10. mars på rådhuset i Bodø.  - Samarbeidsavtalene er grunnlaget for all samhandling, sier samhandlingssjef i Nordlandssykehuset Trude K. Kristensen.

Monika Sæthre, rådgiver samhandling, Helen K. Langfors Åsli, kommunikasjonsrådgiver. Foto: Stian Molvik, rådgiver samhandling
Publisert 16.03.2023

arbeidsgruppen

F.v. Mona Karlsen, Tove Yndestad, Hans Arne Norbakk, Desirèe Skjerpen Høgmo, Gunn Strand Hutchinson, Knut Erik Dahlmo og Gro-Marith Karlsen. Foran Eystein P. Larsen, Trude K. Kristensen,

Gruppen ledes av Mona Karlsen som er ansatt i Bodø kommune og representerer Salten-kommunene. 

Øvrige medlemmer i arbeidsgruppen er: 

  • Hans Arne Norbakk – Vesterålen regionråd og er representant for Vesterålskommunene, 
  • Tove Yndestad, Vestvågøy kommune som representerer Lofot-kommunene, 
  • Tove Beyer, medisinsk klinikk Nordlandssykehuset, representert ved Gro-Marith Karlsen i anledning dagens møte. 
  • Desiree Høgmo, psykisk helse- og rusklinikken Nordlandssykehuset,
  • Eystein Præsteng Larsen, jurist Nordlandssykehuset, 
  • Gunn Strand Hutchinson, brukerrepresentant fra Nordlandssykehuset​ 
  • Knut Erik Dahlmo, kommunal samhandlingsleder 
  • Trude K. Kristensen, samhandlingssjef i Nordlandssykehuset.​

Nye lovkrav, opprettelsen av helsefellesskap og helsefellesskapets styrende dokumenter er bakgrunnen for at det nå er behov for at tjenesteavtaler og samarbeidsavtaler revideres. Arbeidsgruppen fikk sitt oppdrag igjennom Strategisk samarbeidsutvalg i helsefellesskapet. Avtalene ble sist revidert i 2018. 

Arbeidsgruppen legger opp til en bred innspillsrunde.