Hvordan samhandler vi til beste for våre felles pasienter?

Dette var tema da et 30-talls helseledere i kommuner og Nordlandssykehuset Vesterålen sykehus møttes på Sortland 19. januar.

Knut Erik Dahlmo, Kommunal samhandlingsleder
Publisert 26.01.2023

Stor gruppe mennesker samlet til fellesbilde

Fra samlingen 19. januar. (Foto: Stian Molvik)

Møtet handlet om hvordan denne samhandlingen skal organiseres fremover, og var planlagt og gjennomført i regi av Helsefellesskapet ved samhandlingsrådgiver Anders Svensson og Regionalt kompetansekontor (RKK) Vesterålen ved Hans Arne i Norbakk, i samarbeid med samhandlingssekretariatet i Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen, Salten.

Må bli bedre s​ammen

​Både eldrebølgen og mangel på tilgang på arbeidskraft utfordrer helsetjenestene. Både sykehus og kommuner har føringer gitt i nasjonale prioriteringer og økonomiske rammer å forholde seg til. For å skape bærekraft i helsetjenestene, må kommuner og sykehus bli enda bedre på å samhandle rundt felles pasienter og skape trygge, helhetlige og koordinerte pasientforløp. I denne løsningen handler det om at begge tjenestenivåene må bli flinkere å ta i bruk nye teknologiske løsninger. 
 
Programmet var lagt opp som kombinasjon av innlegg, gruppediskusjoner og plenumsdiskusjon som fikk deltakerne til å reflektere over egen rolle, og innen hvilke rammer samhandlingsarenaen bør bygge på. 
 
Et lokalt arbeidsutvalg bestående av en kommunal representant, én fra Nordlandssykehuset Vesterålen, samhandlingssjef Nordlandssykehuset og lokal samhandlingsrådgiver i Helsefellesskapet vil planlegge videre oppfølging. 
 
Et meget godt samarbeid mellom RKK Vesterålen og samhandlingssekretariatet i Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen, Salten sørget for et godt arrangement. Initiativet vil få positive følger for innbyggere og pasienter i Vesterålen, men også for samhandling og samordning av tjenestene fra helsevesenet. En takk også til Vesterålen regionråd som dekket utgiftene til leie av lokaler ved arrangementet.