EU4Health

Samhandling hvor flere jobber mot felles mål samtidig, kan være utfordrende. Helsepersonell og ledere i kommunehelsetjenesten og i helseforetakene er løsningsorienterte mennesker som ser muligheter også i en utfordrende hverdag.

Stian Molvik, rådgiver Samhandlingsavdelingen
Publisert 05.10.2022
Av og til må det ekstra innsatsmidler til for å prøve ut ideer om nye måter å samhandle på, penger er til tider en begrensende faktor. 

Gjennom EØS-avtalen har helsefellesskapene mulighet for å søke midler under EUs fjerde helseprogram, EU4Health. Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen, Salten var representert når Helsedirektoratet inviterte til dialogmøte 16. september, for å snakke om mulighetene til å søke midler. Ildsjeler i kommunene og i Nordlandssykehuset HF kan følge med på Helsedirektoratets nettsider, her kan muligheter for finansiering dukke opp. EU skal i perioden 2021 til 2027, bruke 53 milliarder kroner gjennom sitt fjerde helseprogram, EU4Health, for å bedre helsen i befolkningen og beskytte befolkningen mot grensekryssende helsetrusler. Midlene skal fordeles på landene og lyses ut i form av myndighetssamarbeid, prosjekter og anbud. Norske fagmiljøer og andre interessenter kan søke om midler på lik linje med aktører i EUs medlemsland. 

Har du tanker om hvordan kommunene og Nordlandssykehuset kan jobbe bedre sammen for å utvikle helsevesenet i vår region? Driver du allerede pågående innovasjons eller forskningsprosjekt i foretak eller kommunehelsetjenesten som kan treffe dette programmets intensjon. Nøl ikke med å snakke med en kollega, en leder eller andre du tenker vil tenne på ideen din, ideer blir ofte enda bedre når de deles. ​