Ungdomsrådet på webinar «Du blir ikke voksen den dagen du fyller 18»

Ungdomsrådets leder, Danielle Johanna Hansen, holdt 2. februar et innlegg i regi av Nasjonalt senter for e-helseforskning. Se hele presentasjonen i opptak.

Sissel Eidhammer, seksjonsleder helsekompetanse og brukermedvirkning
Publisert 06.02.2023
Ungdom som smiler til kamera

Leder i Ungdomsrådet Danielle Johanna Hansen.

Nasjonalt senter for e-helseforskning arrangerer regelmessige webinarer med tema "Helhetlige pasientforløp" med fokus på hvordan helsetjenesten kan forbedres. 

​- Overganger inneholder mye nytt og det kan være vanskelig å finne frem til nødvendig informasjon selv, og ofte enda vanskeligere å forstå den. Ungdomsrådet har derfor utarbeidet sju prinsipper for gode overganger, som er relevant for helsepersonell både på sykehus og i kommunen, forteller Danielle. 

Se opptak av hele presentasjonen

Hør opptaket som podkast​