Lærings- og mestringssenteret for ungdom

Lærings- og mestringssenteret (LMS) er et ressurssenter ved Nordlandssykehuset og arrangerer blant annet diagnosespesifikke kurs for barn, ungdom og voksne innen somatiske og psykiske helse- og ruslidelser.

Dersom du som ung pasient ønsker å delta på kurs, ta kontakt med din behandlende lege/fastlege. De kan hjelpe deg med henvisning.  
 
Ta gjerne kontakt med Lærings- og mestringssenteret hvis du har spørsmål om kurstilbudene. 
 
LMS låner ut sine lokaler til pasientorganisasjoner. Om du ønsker å arrangere kurs eller sosiale aktiviteter for ungdom i sykehus, ta kontakt på lms@nlsh.no 
 

 

Sist oppdatert 16.11.2022