Under behandling

Å være i behandling kan være vanskelig. Du må kanskje gjennom undersøkelser som er ubehagelige eller vonde, du må forholde deg til mange helsepersonell, du må kanskje være på sykehuset med flere ukjente mennesker og du kan være redd for resultatet av undersøkelsene og behandlingen.

Under behandling

Mange ungdommer synes det er vanskelig å snakke med helsepersonell og husker ikke alle detaljer om egen sykdomshistorie. Dette er veldig vanlige følelser.

Snakk med de du har rundt deg om hva du gjennomgår og hva du ønsker. De fleste ungdommer syns det er godt å ha med seg noen de er trygge på når de er på sykehus.

Er du under 18 år, har du rett til å ha med deg foreldrene dine.

Er du over 18 år har du også rett til å ha med deg pårørende når du er til utredning og behandling. Da er dere to som kan forberede dere til konsultasjonen sammen, to som kan stille spørsmål og to som i ettertid kan snakke om «hva var det egentlig som ble sagt».

Det er ikke alltid så lett å huske på alt man får beskjed om, særlig ikke når man er i dårlig form.

Når du er over 18 år gjelder ikke lenger rett til at ledsager får dekket reise, fri fra jobben eller opphold dersom det ikke er avgjort at du har rett til ledsager av medisinske grunner.

Snakk med de du har nært deg om hvordan de best kan støtte deg når du er til behandling. Når du er innlagt er det lurt å avtale hvem du skal ha med deg og hvor mye besøk du ønsker. Ofte er slike avgjørelser vanskelig å ta og behovene dine vil endres etter hvert.

Når du er til poliklinisk behandling (timeavtale) er det fint å snakke med familien din om hva de skal vite og hvordan de kan støtte deg. Dersom de ikke får vite noe om hva du gjennomgår, kan det være vrient for dem å støtte deg på den måten du trenger.

Du bestemmer selv hva familien skal vite og hvor mye besøk du ønsker. Det er ikke noe galt i å sette grenser for deg selv.

Forholdet til venner og andre nære er viktig for alle, og særlig for deg som er ung.

Når du er under behandling er du ofte i en sårbar situasjon. Du vil kanskje ikke at dine venner og andre nære skal vite at du er syk. Hvor mye venner og andre nære skal vite om deg og din sykdom er helt opp til deg. Er du innlagt, er det du som bestemmer hvem du vil ha på besøk.

Du må huske at det er lov å si ifra hva du ønsker. 

Tar du imot besøk fra venner og andre nære når du er innlagt er det lov å si ifra hvor lenge besøket skal vare. Hvis du er redd for å virke avvisende, snakk med helsepersonell før venner og andre nære kommer og avtal at helsepersonell kan komme inn og begrense besøkstiden.   

Her kommer en tekst om vanlige følelser ungdom kan ha når de trenger hjelp fra helsetjenestene. Vi vil i denne teksten vektlegge at disse følelsene (sinne, redsel, tristhet, skyldfølelse, skam) er vanlige og at de noen ganger er til hinder for at ungdom klarer å si fra og stille nødvendige spørsmål.

Det at unge i mange sammenhenger ikke svarer noe annet enn «vet ikke» eller «joda, det går fint», er et pasientsikkerhetsproblem.

Trenger du noen å prate med? Sykehusprestene i Nordlandssykehuset er utdannet til å være samtalepartnere. Ta kontakt med Prestetjenesten i Nordlandssykehuset.


Psykisk helsehjelp for barn og unge er et tilbud du kan få gjennom kommunen, skolehelsetjenesten eller fastlegen din


Husk at det er din kropp og du har rett til å vite hva som foregår. Det å vite mest mulig gjør det også lettere å takle den situasjonen du er i. Det kan være lurt å notere ned det du lurer på slik at du husker hva du skal spørre om.

Ingen spørsmål er dumme!

Hvis du opplever at legene og sykepleierne kun snakker til dine foreldre og ikke til deg, si ifra om det også. Vi som jobber her skal passe på at du har det så bra som mulig, men det er ikke alltid lett å vite for andre hvordan du har det.

Det enkleste er at du sier noe om det du lurer på og ber om hjelp. Det er din rett som pasient til å bli hørt og tatt på alvor.

Bare spør!Nyttige lenker 

Mellomåsen skolesenter

 
 
 
 
Sist oppdatert 26.09.2022