To damer ved PC som ser mot kamera og smiler

Pakkeforløp hjem

Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft

Mange opplever at sykdom og behandling får stor innvirkning på familieliv, sosialt liv, økonomi og andre forhold i livet. Pakkeforløp hjem er et tilbud til alle som har fått en kreftdiagnose, og skal være en hjelp til å få oversikt over følgene av sykdommen, og et verktøy for å finne gode skreddersydde løsninger for den enkelte.

Målene med pakkeforløpet

Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft skal bidra til å sikre god struktur og logistikk i helsetjenesten, samt sikre trygghet og forutsigbarhet for de som lever med kreft eller etter endt kreftbehandling.  

For kreftpasienten skal pakkeforløpet bidra til:   

  •  økt fokus på livskvalitet, god helse og mestring. 
  • mer systematisk avdekking av dine individuelle behov, dvs. behov som ikke er knyttet direkte til kreftbehandling og oppfølging, men som har betydning for din livssituasjon og hva som er viktig for deg
  • at dine behov blir fulgt opp gjennom tydelig kommunikasjon til andre tjenesteytere
  • tydelig plassering av ansvar for videre oppfølging 

Se mer om pakkeforløp hjem for pasienter med kreft på helsenorge.no


Kontaktpunkter for informasjon om pakkeforløp hjem for pasienter med kreft er koordinerende enhet i din kommune, eller kreftkoordinatorene i Nordlandssykehuset. Her vil du kunne få en prat om pakkeforløpet, og annet som kan være nyttig for den som har fått slite med kreftsykdom.

Kontaktpunkter i kommunene (Koordinerende enhet)
Kontaktpunkt i Nordlandssykehuset Wenche Dalsbø Hjelde og Espen Solberg

Vi har laget en kartleggingshefte til hjelp for pasienter, pårørende og helsepersonell. Heftet kan brukes som utgangspunkt for refleksjoner rundt forhold som har betydning for deg som har kreft, og de du har rundt deg. 


Heftet har plass for å notere egne stikkord og tanker til bruk i kartleggingen, og som en huskeliste og forberedelse til neste kartleggingssamtale. Bruk av heftet er ikke avgjørende for kartleggingen, men kan være et godt hjelpemiddel. 

For å få til en god kartlegging anbefales helsepersonellet å gjøre seg kjent med denne veilederen. Det kan ikke understrekes godt nok at sjekklister må brukes med omhu, kartleggingen må være en dialog med utgangspunkt i pasientens preferanser og behov, ikke et kappløp for å få sjekket av punkter på lista.  

Kunnskap og erfaring om dialog og samvalg kan komme godt med.


Lenker til aktuelle ressurser, er det noe du savner i denne listen, eller på siden for øvrig? Gi tilbakemelding til kontaktpunktene, så tar vi det med i utviklingen av siden.


Andre ressurser …Sist oppdatert 09.02.2024