Fotografering, filming og lydopptak i Nordlandssykehuset

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilde, filme eller gjøre lydopptak når de er på sykehuset, både til privat bruk og publisering på sosiale medier. Husk da å ta hensyn til personvernet til andre pasienter og ansatte.

En person som holder en mobiltelefon

Når du skal publisere eller dele bilder eller film der personer er motivet, må du tenke gjennom om det du gjør er lovlig. Som en hovedregel, kan det være lurt at du alltid ber om samtykke

Helsepersonell har taushetsplikt. Det betyr at de har plikt til å aktivt hindre at andre får kjennskap til opplysninger om pasienten de har ansvar for. Respekter derfor hvis de ber deg om å slutte å fotografere eller filme.  

Fotografering og filming på akuttmottak, sengeposter og poliklinikker må godkjennes på forhånd av Kommunikasjonsavdelingen.

Noen gode råd til deg som ønsker å dele bilder/film fra sykehuset på sosiale medier:

  • Husk at du ikke kan formidle opplysninger/bilder/videoer/lyd om andre pasienter og pårørende uten at de har samtykket til dette. 
  • Dersom det er snakk om bilder av barn eller andre personer som ikke kan gi gyldig samtykke selv, er det foresatte som må gi dette samtykket.
  • Spør også ansatte om det er greit å dele bilder som de er med på, de skal samtykke til at publisering er greit. Ikke alle ansatte ønsker å ha bilder av seg publisert på internett.
  • Du bør fjerne bilder/film/lydopptak dersom den det gjelder ber deg om det i ettertid, selv om denne har samtykket i forkant av publiseringen. 

Lydopptak

Det er ikke ulovlig å gjøre opptak av samtaler du selv tar del i til privat bruk. Publisering og deling krever samtykke fra den man har samtale med. Hemmelige opptak av samtaler du selv ikke deltar i, er ulovlig.
 
Sist oppdatert 18.01.2024