Pasient 788

10. februar er det ett år siden PCI-senteret i Bodø ble etablert. Slik har oppstarten av Norges tiende PCI-senter vært.

Ida Kristin Dølmo, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 10.02.2021
Sist oppdatert 19.09.2023
PCI-laben

PCI-teamet i Bodø består av ti ansatte. Her fra venstre: Enhetsleder Camilla Steinvik, intensivsykepleier Marit Solberg, intensivsykepleier Line Karlsen, helsesekretær Anita Opsahl, kardiolog Anders Hovland, helsesekretær Hilde Forsland, intensivsykepleier Annette Østergaard, invasiv kardiolog Michael Uchto og kardiolog Hanne Bjørnstad.

Michael Uchto går med raske skritt inn på kontoret. På pulten foran ham står en rekke med dataskjermer, og på andre siden av det store vindusglasset avslutter kollegaene hans dagens siste operasjon.

- Jeg tror alle våre pasienter setter pris på at de får tilbud om PCI-behandling i Bodø. Det oppleves som viktig å få et lokalt tilbud, sier Uchto. 

Har vokst

PCI-senteret ved Nordlandssykehuset Bodø ble etablert 10. februar 2020. Her tar de imot hjertepasienter fra hele Nordland.

- Helt fra starten har vi hatt høyt tempo og mange pasienter. Vi har tidvis blitt avbrutt på grunn av koronapandemien, men ellers har det gått veldig bra, sier Uchto. 

Han er overlege ved PCI-senteret, og er i dag en av to kardiologer ved senteret i Bodø. I tillegg er to leger under utdanning.

PCI-senteret ved Nordlandssykehuset Bodø er bygget opp og drives i samarbeid med Universitetssykehuset Nord-Norge. Sykehuset har to PCI-laber og senteret bemannes av sykepleiere med opplæring fra PCI-laben i Tromsø. Den første tiden ble senteret bemannet med et ambulerende team fra Tromsø.

- Vi har vokst i løpet av året. Det siste halve året har vi fått sju egne sykepleiere, forteller han. 

Høy kapasitet

PCI står for perkutan koronar intervensjon og er den mest brukte, invasive behandlingsteknikken for å åpne trange eller tette kransarteriter. Behandlingen blir også brukt ved hjerteinfarkt. 

Overlege PCI

Michael Uchto ble PCI-senterets første overlege og kardiolog i Bodø. I tillegg får de hjelp fra Tromsø. I løpet av året skal det ansettes ytterligere en overlege i Bodø.

Nordlandssykehuset har et tak på 800 prosedyrer i løpet av ett år. 

Fra 10. februar i fjor og fram til 10. februar i år, har de ansatte ved PCI-senteret i Bodø gjennomført 471 planlagte, 299 subakutte og 18 akutte operasjoner. Totalt er det gjennomført 788 prosedyrer.

- Utstyret vi bruker er topp moderne, og teknikken går stadig fremover, sier han. 

Godt samarbeid

Før pasienten kommer til laben, klargjøres de til undersøkelsen på Enhet for kardiologisk utredning. Der bli de også observert etter prosedyren.

Under en vanlig prosedyre er det til stede en til to leger og tre sykepleiere. 

- Selv når man jobber med stabile pasienter, kan situasjonen endre seg raskt. Det gjør at vi er nødt til å samarbeide godt, og det fungerer utmerket, sier han og tilføyer:

- Sykepleierne er like viktige som kardiologene. Her må alle være med. De overvåker pasienten under hele prosedyren. Vi har et godt arbeidsmiljø, og sammen med sykepleierne følger vi pasientens utvikling. 

Uchto trekker fram det gode samarbeidet mellom Nordlandssykehuset og UNN. 

- De har vært veldig samarbeidsvillige på alle nivåer. Det har ikke vært noe problem å samarbeide med verken sykepleiere eller leger. Det har vært eksemplarisk bra, påpeker han. 

PCI

Intensivsykepleierne Line Karlsen og Marit Solberg gjør klar PCI-laben til en ny operasjon.

Positiv til fremtiden

Nå håper overlegen på mange vellykkede operasjoner også i 2021. 

- Jeg har tro på at vi gjør det like bra som i fjor. Vi har utdannet mer personell slik at vi får en mer stabil bemanning, og jeg håper vi ikke får så mange koronaavbrudd. 

Han sier at jobben de gjør er viktig for pasientene. 

- Det er viktig at vi gjennomfører en trygg diagnostikk, intervensjon, gir informasjon og forbereder pasienten til inngrepet. Dette er en risikabel prosedyre, og vi må være konsentrerte fra start til slutt. Vi må minimere prosedyrens komplikasjonsrisiko. Det er viktig for oss at pasientene har det bra. Vi gjør det vi kan for dem, sier Uchto.