Når strømmen går

- Sykehusene er helt avhengige av stabil og sikker leveranse av kraft, også når strømmen går. Når dette skjer, skal vi være forberedt. Derfor øver vi hver måned.

Randi Angelsen, kommunikasjonssjef
Publisert 09.03.2023

Teknisk vaktrom

Teknisk vaktrom: Ole Christian Mentzoni-Einarsen, seksjonsleder elektro, forklarer hvordan strømsystemene fungerer for direktør Siri Tau Ursin. Drifts- og eiendomssjef Bernt Toldnes supplerer. Bak i rommet er Steinar Lorentzen, elektriker (sittende) og Rune Johansen, elektriker. Alle foto: Randi Angelsen.

Det sier drifts- og eiendomssjef Bernt Toldnes i Nordlandssykehuset. 

Tirsdag 7. mars fikk direktør Siri Tau Ursin være med når strømmen ble kuttet og alle dieseldrevne aggregater som sikrer strøm til sykehuset, startet opp. 

Under ledelse av Ole Christian Mentzoni-Einarsen, seksjonsleder elektro ved Nordlandssykehuset Bodø sentrum, ble testen gjennomført.

Testen starter ved at strømmen blir slått av ute i en ekstern trafo. Dette gjøres av firmaet Frost Kraftentreprenør, en underleverandør av Bodø Energi. Strømmen er slått av i én time før den igjen slås på.

Teknisk vaktrom

Tom Uteng, seksjonsleder VVS, forklarer for direktør Siri Tau Ursin. Sittende er teknisk vakt Kjell Ove Rinnan.

Livsviktig behandlingsutstyr
- Mange tror at det er den normale strømforsyningen som kommer på når strømmen er tilbake etter et øyeblikk. Det er det ikke. Vi kjører aggregatene i én time slik at vi også får testet disse jevnlig. Det har aldri skjedd at strømmen ikke har kommet tilbake når den slås på, sier Toldnes.

Strømmen er slått av

Der ble strømmen tatt og testen er i gang!

De fleste merker strømbruddet ved at strømmen er borte en kort stund. Livsviktig behandlingsutstyr skal ikke ha bortfall av strøm, og er sikret kontinuerlig strømforsyning gjennom egne løsninger. Dette gjelder for eksempel på operasjonsstuer. 

- Her er vi helt avhengige av at strømmen er stabil og sikker bestandig, sier Mentzoni. 

Strøm til flere dager

Utstyret Nordlandssykehuset har er moderne og sikkert, og har stor kapasitet. 

- Når vi tester, får vi belastet hele systemet og testet at alt som skal slå inn, slår inn. Kravet er at det skal testes en gang per måned, og dette følges i Nordlandssykehuset. Fire elektrikere pluss representant fra Frost Kraftentreprenør er involvert i testingen, sier Mentzoni-Einarsen.

Dieselaggregater

Ole Christian Mentzoni-Einarsen, seksjonsleder elektro, viser de tre dieselaggregane som forsyner fløyene i sentrum med normalkraft (strøm). Det finnes i tillegg dieselaggregat som forsyner nød-kraft (nød-strøm) og UPS (batteristrøm).

Direktøren er imponert over sykehusets ansatte og jobben de gjør. 

- Jeg synes det er imponerende å se all fagkunnskapen som finnes i de ulike enhetene i sykehuset. Hele foretaket ville stoppe opp nesten umiddelbart, dersom vi ikke hadde de flinke fagfolkene til Bernt på plass. Jeg setter stor pris på den jobben som gjøres med så mye kunnskap - og på en så god måte, sier en engasjert direktør og føyer til:

- Og så er det jo kjekt å være så privilegert at jeg kan bruke en time av min dag til å lære mer om alt som skjer hos oss. Takk til alle som med tålmodighet svarer på alle mine «rare» spørsmål!​

Fornøyde mennesker

En fornøyd gjeng kan konstatere at systemene fungerer som de skal. Fra venstre drifts- og eiendomssjef Bernt Toldnes, teknisk vakt Kjell Ove Rinnan, seksjonsleder elektro Ole Christian Mentzoni-Einarsen, avdelingsleder drift og eiendom Lennart Nilsen og direktør Siri Tau Ursin.