Fikk utdanningsstilling

Da Trine Gåsland Rekve var sykepleier, ba hun om ei utdanningsstilling som jordmor i Lofoten og fikk det. I dag jobber hun som jordmor ved sykehuset.

Ida Kristin Dølmo, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 26.03.2021
Sist oppdatert 12.07.2023
Fødestua Lofoten

Heldigvis har ikke koronapandemien hatt store innvirkninger på arbeidshverdagen deres. Her er jordmor Trine Gåsland Rekve og kollega Toril Hansen.

- Jeg har alltid hatt lyst til å jobbe på en jordmorstyrt fødestue, og det fantes akkurat her. Jeg liker kombinasjonen av alt, med fokus på kvinnehelse i sin helhet. Det er en fin måte å jobbe på.

Det forteller jordmor Trine Gåsland Rekve.

Hun har jobbet som jordmor på fødestua ved Nordlandssykehuset Lofoten siden i fjor sommer.  

- Kombinasjonen av naturen, familie og det å komme hjem, gjorde at jeg flyttet hit. Jeg synes det er utrolig spennende å jobbe på en fødestue. Vi jobber ikke bare med fødsler og barseltid, men gjennomfører også svangerskapskontroller og etterkontroller. Er vi heldig og har vakt når kvinnene vi har fulgt opp i svangerskapet føder, får vi virkelig jobbe kontinuerlig med henne og familien hennes. Det er noe jeg setter pris på ved å jobbe på fødestuen, forteller hun. 

- Utrolig viktig jobb

Det fødes cirka 60 barn ved fødestua hvert år. I 2020 ble det født 57 barn ved lokalsykehuset.  

- Januar og februar i år har vært gode måneder, der vi har tatt imot hele 22 barn, legger enhetsleder Linda Sandsund til. 

- Vi har kommet godt i gang, med 40 prosent flere barn enn på samme tid i fjor, ler de. 

Fødestua har ti jordmødre i ulike stillinger. Da Trine skulle flytte fra Tromsø og hjem til Lofoten, tok hun kontakt med avdelingsleder Nina Jamissen. Trine fortalte at hun vurderte å bli jordmor, og spurte om det var et behov for det i Lofoten.

- Jeg fikk forhandlet meg fram til en utdanningsstilling, noe de ikke har hatt på fødestua i Lofoten tidligere, forteller Trine.

Jamissen forteller at dette har vært på planen lenge, men ikke blitt gjennomført før nå. 

- Vi jobber for å rekruttere personell i Lofoten, og jordmødrene gjør en utrolig viktig jobb. De jobber med selektering og finner de rette kvinnene som får føde her. 

Fødestue Lofoten

I tillegg til gravide og fødende, følger de opp postoperative gynekologiske pasienter, og polikliniske gyn-pasienter. - Her jobber vi med kvinnehelse i sin helhet, sier Trine.

I dag har fødestua i Lofoten en ansatt i rekrutteringsstilling. Dette er en stilling der sykepleier får prøve seg i yrket. Om den ansatte ønsker, kan de utdanne seg til jordmor, med stipend fra sykehuset. Dette kalles en utdanningsstilling. Håpet er at de har to i utdanningsstilling fra høsten av, og dermed to nyutdannede jordmødre i 2023. Målet er at de skal bli værende i Lofoten. 

- Det jeg liker med å jobbe på ei fødestue er kontinuiteten og helheten, og det å virkelig ha tid til å ta seg av mor, det nyfødte barnet og partner. Det setter jeg pris på, sier Trine.

Selektering gjennom svangerskapet

På fødestua i Lofoten kan bare friske kvinner med friske fostre føde. Selektering foregår gjennom hele svangerskapet, og alle gravide blir kalt inn til samtale i uke 36. 

- Vi har strenge, nasjonale retningslinjer for hvem som får føde på en jordmorstyrt fødestue, og om pasienten får oppfølging her eller ved Nordlandssykehuset Vesterålen eller i Bodø. Den gravide blir tilbudt fødested én uke før termin. Om de føder andre plasser, kan de komme tilbake hit for videre oppfølging, utdyper Jamissen. 

Dersom noe uforutsett skulle skje, har de rutiner for det også. 

- De aller fleste fødsler går fint, men hvis det skulle oppstå komplikasjoner, selekterer vi underveis. Skulle barnet likevel bli født i Lofoten, har vi en akuttberedskap, utstyr og faglig kompetanse. Vi har et godt samarbeid med Bodø, og ved behov for hjelp til det nyfødte barnet, kan vi tilkalle henteteam fra Barneklinikken i Bodø. Vårt mål er å sørge for at kvinnene føder på riktig plass, hvor den riktige kompetansen er til stede, sier Jamissen.  

God oppfølging

Fødestua strekker seg langt for å gi den gravide og fødende kvinnen den samme jordmoren gjennom hele svangerskapet og i tiden etterpå. 

Fødestue Lofoten

I dag har Nordlandssykehuset Lofoten to utdanningsstiller og ønsker seg flere ansatte.

For å sikre at kunnskapen holdes ved like, har de faglige oppdateringer ukentlig og scenariotreninger lokalt. I tillegg deltar de ansatte ved sykehuset i Lofoten og Vesterålen på treninger, hospitering og opplæring ved sykehuset i Bodø, der alle får øve på ulike scenarioer. 

- Kvinnene gir uttrykk for trygghet med at vi har ei fødestue her i Lofoten, at de kan bli fulgt opp gjennom hele svangerskapet, under fødsel og i tiden etterpå, sier Trine.