Få heltidsstilling

Nordlandssykehuset satser på heltidskultur, og i den forbindelse er det etablert et bemanningssenter som skal bidra til dette. Som sykepleier i heltidsstilling ved Bemanningssenteret, vil du jobbe tredelt turnus med arbeid per tiden hver tredje helg. Hos oss vil du kunne kombinere somatikk og/eller psykiatri.

Bemanningssenteret er opptatt av at du skal oppleve faglig utvikling og trygghet. Du vil derfor jobbe opp mot enheter og fagområder i en begrenset rullering, hvor din kompetanse, dine interesser og sykehusets behov vil bli vektlagt. Ved å jobbe på ulike enheter vil du få verdifull erfaring fra flere fagfelt. Er du nyutdannet sykepleier, eller ny på Nordlandssykehuset, vil du den første tiden jobbe ved ett sted, slik at du får en fin introduksjon til sykehuset vårt.

 

Ved ansettelse gjennom Bemanningssenteret får du forutsigbarhet i jobbhverdagenn: 

  • Heltidsstilling
  • Bred og allsidig kompetanse
  • Begrenset rullering
  • Forutsigbar arbeidsplan
  • God opplæring

Jobber du deltid, men ønsker å jobbe heltid? I den forbindelse tilbyr vi deg som jobber redusert i fast stilling ved Nordlandssykehuset Bodø å søke på 100 prosent stilling.

Brøken du allerede har tilknyttet moderpost vil kombineres med en brøk i Bemanningssenteret, slik at du til sammen har en 100 prosent stilling i en tilpasset arbeidsplan.

I en studentstilling i Nordlandssykehuset vil du få muligheten til å lære mer om fagområder innen somatikk og/eller psykiatri. Vi vektlegger god opplæring slik at du kan føle deg trygg på jobb og oppleve faglig utvikling. 

Som sykepleierstudent i helge- og feriestilling ved Bemanningssenteret, vil du jobbe turnus med arbeid per tiden hver tredje helg og fem uker innenfor sykehusets hovedferieavvikling. Her er det mulighet for individuelle ønsker og tilpasninger. 

De faste helgestillingene tilpasses innenfor en stillingsandel på intervall 12-20 prosent.

Irene Flatvoll-Pedersen

Seksjonsleder for Bemanningssenteret

irene.flatvoll-pedersen@nordlandssykehuset.no

Greta Ingrid Hovde

Rådgiver ved Bemanningssenteret

greta.ingrid.hovde@nordlandssykehuset.no

Caroline Engmark-Scobie

Rådgiver ved Bemanningssenteret

caroline.engmark@nordlandssykehuset.no

Fikk heltidsstilling via Bemanningssenteret

Les hvordan Bemanningssenteret hjalp Magne, Pernille og Sarah med å få 100 prosent fast stilling i Nordlandssykehuset. 

Få heltidsstilling i Nordlandssykehuset
En mann som holder en drink og en pinne foran et kart
Sist oppdatert 30.10.2023