Få heltidsstilling i Nordlandssykehuset

Magne (52) ville prøve noe nytt etter 18 år, Pernille (24) kombinerer somatikk og psykiatri og Sarah (35) fikk fast jobb etter endt utdanning. Slik hjelper Bemanningssenteret sykepleierne med å få 100 prosent fast stilling i Nordlandssykehuset.

Publisert 18.01.2021
Sist oppdatert 07.07.2023
Blåser såpebobler

- Barn er nysgjerrige på det man gjør. Det er viktig å ufarliggjøre for eksempel det å ta en blodprøve, sier Magne Roar Kvavik mens han blåser såpebobler.

Intensivsykepleier Magne Roar Kvavik (52) går med raske skritt gjennom korridoren på Barneavdelingen. 

Her har vi elefantrommet, krokodillerommet og løverommet. Når vi spør barna hvilket rom de bor på, er det lett å få i gang en samtale med de små pasientene, sier Kvavik og smiler. 

Han går inn på mottaksrommet. På veggen er det malt et stort verdenskart, med dyr i alle regnbuens farger. 

- Man må ha en helt annen tilnærming til barn enn voksne og eldre pasienter, sier han. 

På mottaksrommet på barneavdelingen

På barneavdelingen har de pasienter fra spebarnsalder og opp til 16 år. - Jeg tror kanskje 13-14 år gamle gutter synes det er fint at en halvgammel rocker er sykepleier, sier Magne.

100 prosent fast

Magne har jobbet som sykepleier i full stilling ved Nordlandssykehuset og Hjerteovervåkningen i B3 siden 2002. For et par år siden ønsket han nye utfordringer.

- Hjerteovervåkninga er en utrolig fin plass å jobbe, men jeg ønsket å prøve noe nytt. Jeg har jobbet med voksne pasienter i 20 år, nå hadde jeg lyst til å gjøre noe for barna, sier han.
 
52-åringen ønsket å prøve seg på barnemedisin og ble oppfordret til å søke på en kombinasjonsstilling i Bemanningssenteret. 

JeJeg ønsket å prøve noe nytt.

Magne Roar Kvavik
- Mitt første møte med Bemanningssenteret var utrolig flott. Det var fin stemning og vi hadde en god prat, noe som gjorde at dette fristet veldig å gå inn i. 

Den første tiden jobbet Magne for fullt ved Barneavdelingen for å bli trygg på sin nye arbeidsplass, men han har siden i fjor kombinert Barneavdelingen og Hjerteovervåkningen. Totalt jobber han 100 prosent fast. 

Portrett av Magne

- Jeg har lang erfaring som sykepleier, men jeg er ingen verdensmester og er fryktelig ydmyk og har respekt for faget, sier Magne om sin nye arbeidsplass.

- En slik kombinasjonsstilling fungerer veldig godt for meg, og jeg har bare positive ting å si om Bemanningssenteret. De er til stede, flinke til å følge meg opp og hjelper til med å tilpasse turnusen. De har vært med på å tilrettelegge for at jeg kan tilegne meg kunnskap innenfor et nytt felt. De er gode til å planlegge, slik at jeg alltid vet hvor jeg skal være og når jeg skal jobbe.  Ved hjelp av Bemanningssenteret får du muligheten til å prøve ut ulike avdelinger og fagfelt for å finne ut om dette er noe for deg. 

Fast jobb etter utdanning

Og det var det Sarah Warpe (35) fikk hjelp til, da hun flyttet med samboeren sin til Bodø i fjor sommer. Hun hadde da allerede vært i kontakt med Bemanningssenteret, for å høre hva de kunne tilby.

- Valget var derfor enkelt da vi flyttet til Bodø, forteller hun. 

Som nyutdannet sykepleier var Sarah redd for å gå en usikker fremtid i møte, med ulike vikariater, små stillingsprosenter og tilkallingsvakter. 

Sarah på medisinrommet

Nyutdannede Sarah Warpe fikk hjelp av Bemanningssenteret og har i dag 100 prosent fast stilling i B4, ved lunge, hematologi og infeksjon ved Nordlandssykehuset.

- Flere av mine medstudenter gikk inn i vikariater og deltidsstillinger. Jeg ønsket noe fast, i hundre prosent stilling fra starten av. Jeg ville ha den tryggheten. 

Etter å ha fått jobb i Bemanningssenteret, spurte de hvilke interesser hun har, og hvor hun ville jobbe. 

- Nordlandssykehuset er stort, og det er tusen ting å velge mellom. Jeg visste ikke hvor jeg ville begynne. Det er det som er så fint med Bemanningssenteret, man kan prøve forskjellige ting, uten å måtte binde seg til ett sted og si opp jobben om man ønsker å prøve noe nytt. Det er en unik mulighet for å tilegne seg kunnskap om ulike områder og vokse faglig som sykepleier.

Ønsket bratt læringskurve

Sammen kartla de også hvordan hun liker å jobbe, hvilket tempo hun trives i, og hvilken læringskurve hun ønsket. 

- Jeg startet min sykepleiekarriere senere enn andre og ønsket en bratt læringskurve, ler hun.  

Sommeren 2020 fikk hun derfor jobb i B4, ved lunge, hematologi og infeksjon.

Dette er en kjempefin avdeling, og jeg fikk alle behovene mine dekket.  Sarah Warpe

- Dette er en kjempefin avdeling, og jeg fikk alle behovene mine dekket. Det er en spennende avdeling med tre fagfelt på en plass. Det er kanskje en klisjé, men man lærer noe nytt hver dag. 

God oppfølging fra Bemanningssenteret har også vært en viktig faktor for å trives. 

- Jeg har fått tett oppfølging underveis, og det har vært lett å ta kontakt og få svar på spørsmål. Fordi jeg er nyutdannet, ønsket jeg å jobbe på kun én avdeling for å bli trygg i min nye yrkesrolle. Det ønsket klarte Bemanningssenteret å innfri. 

Anbefaler Bemanningssenteret

Hun har anbefalt sine sykepleiervenner til å ta kontakt med Bemanningssenteret om de står uten fast jobb eller har deltidsstillinger. 

- I Bemanningssenteret kan man få dekket opp de resterende prosentene, hvor de også hjelper til med å koordinere turnus. 

Sarah skryter også av Nordlandssykehuset som arbeidsplass. 

- Det er et stort sykehus, men likevel ikke. Jeg kjenner igjen ansatte på andre avdelinger, og vi smiler til hverandre i gangene.  

Portrett av Sarah

- Jeg opplever at Bemanningssenteret er opptatt av at man trives som arbeidstaker. De har god oversikt over mulighetene i sykehuset, og er veldig flinke til å gi råd og veiledning.

Det at Sarah er ansatt i Bemanningssenteret, gjør at hun har mulighet for å prøve seg som sykepleier på andre avdelinger.

- Etter hvert har jeg også lyst til å prøve meg i psykiatrien. Da koronapandemien kom til landet, utgikk psykiatripraksisen min. Som nyutdannet og med flere ulike interesser innenfor sykepleiefaget, er det vanskelig å vite sikkert hvor jeg hører hjemme som sykepleier. Ved å jobbe i Bemanningssenteret føler jeg at denne reisen blir enklere. Nå har jeg mulighet til å prøve meg i psykiatrien, uten å måtte skifte jobb. 

Kombinerer somatikk og psykiatri

Mens Sarah ønsker å kombinere somatikk og psykiatri en gang i fremtiden, er det nettopp det Pernille Seierstad (24) har gjort. 

- Planen har hele tiden vært å få erfaring fra flere avdelinger. Ved hjelp av Bemanningssenteret har jeg hatt mulighet til akkurat det. 

Sykepleier og pasient

- Ved å jobbe i Nordlandssykehuset, har vi tett kontakt med andre kollegaer, man får vært med på mye og har mulighet til å hospitere på andre avdelinger, sier Pernille.

Pernille er fra Bergen og begynte å jobbe ved Hjerteovervåkningen i B3 da hun var student ved Nord Universitet. Da hun var ferdig utdannet i 2019, valgte hun å bosette seg i Bodø og søkte på fast heltidsstilling ved Bemanningssenteret. Det første året jobbet hun utelukkende på B3 for å bli trygg i sin nye arbeidshverdag som sykepleier. 
- Det var veldig godt å få fortsette på avdelingen der jeg allerede hadde blitt trygg. Som nyutdannet er det vanskelig å finne én ting man ønsker å bygge en karriere på, og det var fint å vite at jeg hadde mulighet til å prøve meg innenfor psykiatrien også. 

Det var veldig godt å få fortsette på avdelingen der jeg allerede hadde blitt trygg.

Pernille Seierstad
Høsten 2020 fikk hun etter eget ønske mulighet til å prøve seg ved Akuttenhet Salten mens hun fortsatte ved Hjerteovervåkningen. 

- Å jobbe som sykepleier i psykiatrien er noe helt annet enn i somatikken. Man bruker seg selv på en helt annen måte og i mye større grad. Det er en veldig god erfaring å ha med seg, og jeg tror det å ha erfaring fra flere plasser er veldig positivt når man skal søke jobb senere, sier hun.

Sykepleier og pasient

Pernille på jobb ved Hjerteovervåkningen i B3.

God oppfølging

Også hun skryter av oppfølgingen fra Bemanningssenteret. 

- Selv om man sjonglerer mellom to plasser, er turnusen lagt opp slik at det ikke blir lenge mellom hver gang, og at man får en viss kontinuitet. De er flinke til å følge opp og har sagt at jeg kan få mer opplæring hvis jeg ønsker det. De har hele tiden vært på tilbudssiden. 

Når hun nå vet hvilke muligheter som finnes ved å være ansatt i Bemanningssenteret, er hun lysten på mer erfaring. 

- Jeg har litt lyst til å prøve meg i akuttmottaket. Ved å jobbe i Bemanningssenteret vet jeg at vi har mulighet til å se på akkurat det. 

PHR-klinikken

I tillegg til å jobbe på sykehuset i Bodø sentrum, jobber Pernille også ved Psykisk helse- og rusklinikken i Rønvik. Bygningene ligger i naturskjønne omgivelser.

Hvorfor Bemanningssenteret?

Ved ansettelse gjennom Bemanningssenteret får du forutsigbarhet i jobbhverdagen: 

  • Heltidsstilling
  • Bred og allsidig kompetanse
  • Begrenset rullering
  • Forutsigbar arbeidsplan
  • God opplæring

Kontaktinformasjon