Åpenhetsloven

Åpenhetsloven av 2021 innebærer at foretakene i Helse Nord må gjøre fortløpende vurderinger av om foretaket drives på en måte som ivaretar grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, jf. åpenhetsloven §§ 2 og 3.

Illustrasjoner av mennesker under lupe

​Nordlandssykehuset redegjør årlig arbeidet vi gjør med aktsomhetsvurderinger

​​

Sist oppdatert 29.06.2023