Ultralydundersøkelse i første trimester

Gravide vil fra nyttår få tilbud om ultralydundersøkelse i første trimester. Dette gjelder ved alle fødesteder i Nordlandssykehuset. For å kunne starte opplæring av personell, bes fastlegene om å rekruttere gravide allerede nå.

Stine Andreasen, klinikkoverlege
Publisert 20.10.2021

​  

  

Gynekologstol og utstyr for å ta ultralyd

Stortinget har fattet vedtak om at alle gravide skal få tilbud om en ultralydundersøkelse i første trimester, som kan avdekke alvorlig sykdom eller skade hos fosteret.

I forbindelse med innfasing av dette tilbudet, vil vi ved Nordlandssykehuset Bodø, Vesterålen og Lofoten starte med utdanning og opplæring av personale som skal utføre undersøkelsen. Vi starter med praktisk opplæring fra 15. november og planlegger innføring av tilbudet fra 1. januar 2022. 

I denne forbindelse ber vi fastlegene rekruttere gravide i svangerskapsuke 11.0 - 13.6 til undersøkelser i opplæringsøyemed. Vi ønsker å få øve på flest mulig i denne perioden. Hensikten med opplæringen er å sikre god kompetanse hos personalet som skal gjøre undersøkelsen. 

Det er sendt brev til alle legekontor med informasjon om dette. Gravide som ønsker å delta henvises på ordinær måte. 


​Fot ytterlig​​​ere informasjon: