Oppløftende innovasjonstildeling for Nordlandssykehuset

Fredag 26. april var det frist for å søke Helse Nords innovasjonsmidler. Komiteen har nå gått gjennom søknadene, og utfallet er godt nytt for Nordlandssykehuset.

Petter Øien/Leder Seksjon for forskning
Publisert 27.06.2024
Dame med briller

Foto: Ida Kristin Dølmo/Nordlandssykehuset

Nordlandssykehusets direktør Siri Tau Ursin er strålende fornøyd med tildelingen.

Til sammen ble 26 søknader vurdert, hvorav ni fra Nordlandssykehuset. Helse Nord IKT leverte én, Finnmarkssykehuset én, Helgelandssykehuset tre og UNN 12.

Komiteen har nå gått gjennom søknadene, og utfallet er godt nytt for Nordlandssykehuset!

Les også: Full klaff for brødrene Cato og Christer Kjærvik i årets innovasjonstildeling

Fire av elleve

Det ble tildelt støtte til elleve innovasjonsprosjekter – åtte nye innovasjonsprosjekter og tre såkalte overføringsprosjekter. Tre av de nye prosjektene med maksimal bevilgning, samt ett overføringsprosjekt gikk altså til Nordlandssykehuset. Universitetssykehuset Nord-Norge (fem prosjekter), Helse Nord IKT (ett prosjekt) og Helgelandssykehuset (ett prosjekt) fikk de øvrige. 

- Fire av elleve prosjekter! Det er god grunn til å være fornøyd, sier en meget begeistret administrerende direktør, Siri Tau Ursin.

God inn​sats fra mange

- Gratulerer så mye til alle som fikk sine prosjekter innvilget! Samtidig er vi også oppmerksomme på at en rekke gode ideer og initiativ fra Nordlandssykehuset ikke fikk støtte, og at disse kan være viktige. I fortsettelsen vil vi også se på disse og vurdere om de settes i gang, sier Ursin og fortsetter:

- Det spesielle i år er at tre av de innvilgede prosjektene er forankret i fagmiljøet i Stokmarknes. Det er viktig for oss at innovasjon ikke bare er fordelt på ulike fagområder, men også drives på ulike lokasjoner.

Les også: Disse har fått innovasjonsmidler for 2024

Ulike fag​områder 

Som det fremgår av tildelingen, er Nordlandssykehusets innovasjonsprosjekter knyttet til ulike fagområder. Her er både IKT, ortopedi og helsetjenesteinnovasjon representert. Totalt ble det tildelt cirka sju millioner kroner for 2024 og 2025. 

Av dette fikk altså Nordlandssykehusets prosjekter 3,5 millioner kroner, altså cirka halvpartene av midlene.

- Prosjektene som har blitt tildelt midler representerer spennende og interessante nyvinninger! Dette gjør meg både stolt og glad, og jeg gleder meg til å følge progresjonen i de ulike prosjektene, sier Siri Tau Ursin.