Spennende møte i Bodø om fremtidens oppfølging av kreftpasienter

Nordlandssykehuset har tidligere mottatt innovasjonsmidler for å få på plass digital symptomoppfølging av kreftpasienter som får behandling med immunterapi. Verktøyet er Kaiku Healths digitale verktøy for pasientrapporterte utfall (e-PRO). 19. og 20. oktober møttes Kaiku, DIPS og klinikere ved Nordlandssykehuset for å drøfte muligheter for full integrasjon av Kaikus verktøy i vårt pasientjournalsystem.

Petter Øien, leder, seksjon for forskning
Publisert 21.10.2022

  
Gruppe med mennesker står samlet rundt en stor figur av flodhest

Fellesbilde med møtedeltakere fra Kreftforeningen, Nordlandssykehuset, DIPS og Kaiku Health.

​Kaiku i E​uropa

Kaiku Health har de siste årene ekspandert, og har nå over 10 000 pasienter i sine databaser. En rekke sykehus i stadig flere europeiske land er nå tilknyttet samarbeidet. Ved hjelp av kunstig intelligens maskinlæring, og avanserte algoritmer er de i stand til både å gi presise og detaljerte innspill til symptomoppfølging blant kreftpasienter. 

- Det som også er svært interessant, er at de nå i stadig større grad kan forutsi hvilke symptomer som vil oppstå, forteller prosjektleder Ellinor Haukland. 

Viktig verktøy for ​​klinisk oppfølging

- Som overlege innen kreft anser jeg dette som fremtidens måte å følge opp kreftpasienter på, forteller Haukland. 

- Pasientene som mottar denne formen for digital oppfølging rapporterer om bedre livskvalitet. Her er det snakk om økt pasientsikkerhet. Vi kan følge opp flere på en bedre og mer treffsikker måte. Vi ser imidlertid en del tekniske utfordringer, og det er viktig for oss at disse blir løst slik at vi kan legge til rette for økt bruk av dette verktøyet. Dette er også noe av årsaken til at vi har valgt å arrangere dette møtet i Bodø. 

Mann foran en skjerm med presentasjon
 

DIPS, Kaiku Health og​​​ Kreftforenin​gen

I møtet som ble gjennomført i Bodø var derfor representanter for både DIPS og Kaiku Health til stede. I tillegg stilte Kreftforeningen på nasjonalt nivå med brukerrepresentant i møtet. Formålet er å se på hvordan man kan få til en full integrasjon av Kaiku Healths systemer i DIPS. 

- På denne måten vil man slippe dobbel registrering, og vi får muligheten til å utvide Kaikus svært treffsikre verktøy. Jeg er optimistisk med tanke på at vi skal få dette til. Det vil være et løft for hele kreftbehandlingen ikke bare hos oss ved Nordlandssykehuset, men også i vår region og etter hvert faktisk også nasjonal. Det er også svært positivt at vi har en brukerrepresentant til stede på et møte som dette, sier en optimistisk Haukland. 

Forskning o​​g innovasjon

Haukland er også forsker, og har avlagt sin doktorgrad nettopp innen pasientsikkerhet blant kreftpasienter. 

- Her ser jeg store muligheter. Ved å utvide samarbeidet med Kaiku får vi også tilgang til store datamengder. I tillegg er Kaiku åpen for å invitere oss inn i sine forskningsinitiativ, som omfatter forskning på pasientgruppen og deres symptomer med finansiering fra EUs forskningsprogram Horizon Europe. I tillegg inngår Kaiku i samarbeid med farmasøytisk industri, noe som gjør det mulig for oss å få tilgang til nye og spennende kliniske studier. Dette er et realt kinderegg, forteller Ellinor Haukland. 

Les mer om innovasjonsprosjektet​