Pasientsikkerhetsprisen 2021 til Kaiku Health

Nordlandssykehusets pasientsikkerhetspris for 2021 går til Avdeling for kreft og lindrende behandling for deres arbeid med digital symptomoppfølging av pasienter som mottar immunterapi. Vi gratulerer!

Randi Angelsen, kommunikasjonssjef
Publisert 20.12.2021
Sist oppdatert 19.09.2023
     
Fire damer på rekke med diplom og gavekort

Fra venstre Beate Sørslett, Tonje E. Hansen, Ellinor Christin Haukland og Siv Gyda Aanes.

- Dette er en stor anerkjennelse for arbeidet som er lagt ned på hele avdelingen, sa overlege og prosjektleder Ellinor Christin Haukland og overlege Siv Gyda Aanes da de fikk overrakt prisen av direktør Beate Sørslett, torsdag 17. desember. 

- Alle medarbeiderne på avdelingen har tilpasset driften til en ny måte å følge opp pasientene på. Prosjektet er unikt på den måten at det kombinerer kvalitetsforbedring og reell brukermedvirkning med innovasjon og forskning, sier de.

Siv Gyda Aanes har fått innvilget finansiering fra Helse Nord til et doktorgradsarbeid knyttet til prosjektet.

- Prisen er en stor oppmuntring og det blir veldig spennende å følge prosjektet videre, sier de.

Stor takk til bid​​ragsyterne

De ønsket også å takke de mange som har bidratt.


To damer med diplom og gavekort som smiler til kamera

Fra vesntre: Ellinor Christin Haukland og Siv Gyda Aanes.

Juryen har bestått av Beate Sørslett, Tonje Hansen, leder i brukerutvalget, Paul Daljord og leder i ungdomsrådet, Marie Dahlskjær. 

Juryens begrunnelse

Juryen er enstemmig i avgjørelsen for årets vinner av pasientsikkerhetsprisen.

Kaiku Health - Persontilpasset oppfølging av kreftpasienter for en sikrere hverdag
Prosjektgruppen har bestått av: 

  • Ellinor Christin Haukland (overlege)
  • Siv Gyda Aanes (overlege kreft)
  • Silje Antonsen (kreftsykepleier)
  • Jostein Stemland (IKT ressurs)
  • Gunnar Olsen (brukerrepresentant)
  • Ann-Sofie Andersson-Ward (Kaiku Health)
  • Reetta Arokoski (Kaiku Health)

Kaiku Health har utviklet et nettbasert e-PRO-verktøy designet for oppfølging av kreftpasienter som får behandling med immunterapi. Teknisk leveres Kaiku som en skyløsning som er tilgjengelig via web-leser/app. Verktøyet sender ut persontilpassete spørreskjema og målinger til pasienten, og gir personlige råd og anbefalinger basert på rapporterte symptomer. Svarene er tilgjengelig for helsepersonell med en gang og gjør det mulig for dem å følge opp eventuelle behov pasienten måtte ha. I tillegg kan pasienten sende direkte meldinger i programmet, hvor helsepersonell kan svare. 

Hovedmålet er å involvere pasienten mer i eget forløp og øke pasientens egen kunnskap, gjennom selv å rapportere og  få fortløpende tilbakemelding på sin egen helsestatus. I tillegg er det et viktig mål å endre fokus fra en reaktiv til proaktiv måte å reagere på pasientens bivirkninger og symptomer. 

I løpet av våren 2021 har prosjektgruppen testet ut oversettelse av Kaiku programmet fra engelsk til norsk. Et arbeid som brukerrepresentant Gunnar Olsen har tatt aktiv del i for å sikre et pasientvennlig og forståelig språk på både pasientmoduler, pasientinformasjon og selve layouten. 

Prosjektgruppen har benyttet forbedringsmetodikk ved PDSA-sykluser for å forbedre alt av pasientinformasjon, prosedyrer, sjekklister. Samt gjennom test-utgave av programmet innad i prosjektgruppen med brukerrepresentant.     

Etter at selve programmet ble testet ut på 6 pasienter og man så at dette fungerte greit, ble det gjennomført opplæring på avdelingen, kreftsykepleiere i Salten, alle sykehusene tilknyttet Nordlandssykehus og Helgelandssykehuset. 

Kaiku ble implementert som standard oppfølging av pasienter som får immunterapi fra juni 2021.

Arbeidet har ført til økt fokus på mindre og moderate plager under behandlingen hos kreftpasienter, samt at pasienten er mer direkte involvert i sitt eget pasientforløp, behandling og sykdom. 

Erfaringer fra prosjektet er delt med andre sykehus, (Ahus, Radiumhospitalet, Drammen, Bærum og Haukeland) som ønsker å ta i bruk Kaiku basert på prosjektgruppens arbeid. Planen videre er å implementere denne typen oppfølging for andre typer kreftmedikamenter i løpet av 2022. 

Juryen legger spesielt vekt på at prosjektet har inkludert brukerrepresentant i arbeidet. Det er også viktig for juryen at arbeidet har bygger på forbedringsmodell som grunnlag for ut-testing og implementering av Kaiku.  Det at arbeidet har medført at Kaiku er implementert som standard oppfølging av pasienter, samt at prosjektet deler sine erfaringer med andre sykehus er noe juryen verdsetter.

Juryen gratulerer og ønsker lykke til med det videre arbeidet!
Les nyhetssaken ​Digital symptomoppfølging for kreftpasienter