Digital symptomoppfølging for kreftpasienter

Nordlandssykehuset har innført digital symptomoppfølging med selvrapportering som standard for kreftpasienter som får behandling med immunterapi.

Ellinor Haukland, kreftlege
Publisert 22.09.2021
Sist oppdatert 19.09.2023
Lege som smilerTjenesten leveres av det finske selskapet Kaiku Health, og det planlegges videreutvikling av tjenesten til flere kreftpasientgrupper.

Immunterapi brukes i økende grad for mange krefttyper. Omtrent 15 prosent av pasientene opplever alvorlige behandlingsrealterte skader. Standard oppfølging med planlagte konsultasjoner kan respondere for sent på pasientenes symptomer, samt at helsepersonell underrapporterer forekomsten og alvorlighetsgraden av symptomer. Dette gapet i oppfølgingen medfører risiko for utvikling av alvorlig skader. Hvis symptomer oppdages og håndteres på et tidlig tidspunkt, kan alvorlige skader og stopp i behandling unngås. Studier har vist at elektronisk PRO (e-PRO) oppfølging etter cellegift hos kreftpasienter kan redusere bivirkninger, forbedre livskvaliteten og overlevelse. Samme resultat vil kunne være tilfelle ved oppfølging med e-PRO etter immunterapibehandling.


Illustrasjon​Kaiku-programmet er en elektronisk løsning for pasienten (app eller webside etter eget ønske) med tilhørende webside for oppfølging fra helsepersonell. Programmet sender ut persontilpassede spørreskjema om symptomer og livskvalitet basert på evidensbasert forskning. Via maskinlæring graderer programmet selv symptomer, og sender direkte tilbakemelding til pasienten om anbefalte tiltak i nåtid. Det er også mulighet for direkte kontakt med chat i programmet. På kreftavdelingen følger helsepersonell opp svar på symptomskjema og kan sette i gang tiltak raskt ved behov.

Kontaktinformasjon:

Medisinsk klinikk, Avdeling for kreft og lindrede behandling

Ellinor Haukland, kreftlege


Senter for klinisk støtte og dokumentasjon, Enhet for klinisk IKT

Jostein Kristoffer Stemland, klinisk IKT-rådgiver