Pasienter med håndartrose har god effekt av kurstilbud

I 2020 ble det etablert et behandlingsforløp for pasienter med håndartrose. Evaluering to år senere viser til gode resultater.

Anniken Evjen, rådgiver Lærings- og mestringssenteret Bodø
Publisert 24.06.2022Smilende ergoterapeut som trener hånden

Ergoterapeut Ingrid Festø ser god effekt av opptrening og trening av pasienter med håndartrose.

- Pasientene opplever mindre smerter og bedre funksjon etter opptrening og trening for håndartrose, sier ergoterapeut Ingrid Festø.

I løpet av livet vil ca. 50 prosent av alle kvinner og 25 prosent av alle menn få håndartrose, en vanlig, kronisk leddsykdom som gir hevelse, ømhet og stivhet i fingerleddene. 

Tidligere har en stor andel av denne pasientgruppen vært innom revmatolog eller ortoped i sykehuset før de har blitt henvist videre til ergoterapeut for konservative tiltak. Siden oppstart av kurstilbudet på Nordlandssykehuset kan pasientene nå henvises direkte fra fastlege.

Anbefalt​ behandlingstilbud

Artrosekurset er utviklet etter anbefalingene fra EULAR (European Alliance of Associations for Rheumatology). EULAR anbefaler at alle med håndartrose skal få informasjon om sykdommen, veiledning i ergonomiske arbeidsmetoder, bruk av hjelpemiddel og håndtrening. Videre anbefales det at pasienter med artrose i tommelens grunnledd bør få tilbud om tilpasset støtteskinne.

God ef​​fekt

Første kurs gikk av stabelen i 2020. Siden da har ergoterapitjenesten gjennomført kontinuerlig målinger av et utvalg pasienter for å måle hvilken effekt opplæring og trening har hatt.
hånd

Hjemmeøvelser er viktig for å kunne mestre hverdagen med artrose.


- Vi har målt håndkraft, leddbevegelighet og pasientenes egenopplevde smerte, stivhet og aktivitetsutførelse før og etter et konservativt behandlingstilbud. Vi registrerte data på 110 pasienter ved oppstart og 87 pasienter etter tre måneder, forteller Festø.

Målingene etter tre måneder viste store endringer.

- Pasientene hadde mindre symptomer, mindre smerter og stivhet og bedre funksjon. Pasientene rapporterte størst bedring i aktiviteter som å åpne skrukorker, lokk på syltetøyglass, vri kluter, skjære brød, skrelle rå grønnsaker og å bære tunge gjenstander, sier en fornøyd ergoterapeut.

Tverrf​​aglig tilbud

Deltakerne møter ergoterapeuter, leger, erfarne brukerrepresentanter og gruppeveiledere som bidrar til et skreddersydd kurstilbud. 

Dame som underviser

Ingrid Festø underviser kursdeltakere.

​- Vi er takknemlige for å ha fått med oss erfarne brukerrepresentanter på laget som kan sette ord på hvordan det oppleves å leve med artrose og deler erfaringer, tips og gode råd for å håndtere utfordringene i hverdagen, sier Ingrid.

Inspirerende å møte en tidligere kursdeltaker som vektla aktivitet og egeninnsats

Tidligere kursdeltaker

Deler kunns​kap 

Denne typen måling av effekt av håndartrosekurs er ikke gjort tidligere og ergoterapiavdelingen ønsker å dele de gode resultatene. 

- Vi håper flere blir inspirert til å starte et lignende behandlingstilbud, sier Festø.

Resultatene ble presentert på en poster under Nasjonal nettverkskonferanse for revmatologisk rehabilitering. Neste steg er å skrive en artikkel om de gode resultatene.

Veie​​n videre

Med de gode effektene som har vært fra kursets oppstart, vil tilbudet om dagskurs med påfølgende individuell veiledning og trening hjemme fortsette. Ingrid Festø forklarer at de nå avslutter testing og registrering før og etter kurs. Dette gjør at de nå kan øke antall deltakere på kursene.

- At vi nå avslutter testingen gir oss kapasitet til å øke antall kursdeltagere, gjennomføre flere kurs og øke den polikliniske kapasiteten for ergoterapeutene, avslutter Festø.


Høstens kurs gjennomføres 7. september, 5. oktober og 9. november.