Nå er det enklere å tipse Brukerutvalget

En tipsknapp på Nordlandssykehusets nettsider, skal gjøre det enklere å tipse Brukerutvalget om saker som angår pasientene.

Ida Kristin Dølmo, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 04.12.2020
Sist oppdatert 10.02.2021

Bilde av medlemmene i Brukerutvalget

Fra venstre: leder Marie Dahlskjær, Fransisca Kappfjell Herbst (vara), Linn Christin Sørtorp, Mai-Helen Walsnes, Victor Torrisen, Ivar Martin Nordgård, Ole André Korneliussen, nestleder Gunn Strand Hutchinson og leder Paul Daljord.

Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset skal bidra til å skape et best mulig sykehus for pasienter og ansatte. Brukerutvalget skal ta imot tilbakemeldinger og innspill fra organisasjoner, pasienter og pårørende.
 
- For å få dette til, ser vi at vi må ha en mer proaktiv rolle. Etter inspirasjon fra Rådet for funksjonshemmede i Bodø kommune, har vi opprettet en tips-funksjon. Vi håper med dette å kunne motta tips som gjør oss bedre i stand til å kunne være et forum for tilbakemeldinger, sier leder av Brukerutvalget, Paul Daljord. 
 
 
Nordlandssykehuset har et mål om å bli ledende på brukermedvirkning innen 2035. 
 
Brukerutvalget behandler ikke enkeltsaker, men saker på systemnivå.